Education 2016

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

– eripedagoog (1,0 ametikohaga),

– logopeed (1,0 ametikohaga),

Nõutav erialane haridus või selle omandamine.

Tööleasumise aeg on 01.09.2020.

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 26.08.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

– eripedagoog (1,0 ametikohaga),

– logopeed (1,0 ametikohaga),

– sotsiaalpedagoog (1,0 ametikohaga),

– lasteaia õppealajuhataja (0,5 ametikohaga).

Nõutav erialane haridus või selle omandamine.

Tööleasumise aeg on 24.08.2020.

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 22.05.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com

34564

Risti kooli teatis 13.03.2020

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ja Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldusele on koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Risti Kool alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni olukorra normaliseerumiseni suletud. Õppetöö jätkub distantsõppe-koduõppe vormis.

Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringe ega treeninguid. Õpetajad käivad koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas. Peatatud on ka valla huvikoolide, raamatukogude jm huviasutuste töö.
Õpetajad saadavad õpilastele õppeülesandeid ja vajalikku õppeinfot e-kooli vahendusel.

Olgem rahulikud ja terved!

Lugupidamisega,

Jüri Alter

Risti Kooli direktor

 

 

Uuest aastast muutub lasteaia osalustasu

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 27. detsember 2018 määrusele nr 40 “Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes” tõuseb meie lasteaias lapsevanema poolt makstav osalustasu määr alates 01.01.2020.a. viie euro võrra. Samuti on ette planeeritud, et  järgneva kolme aasta jooksul tõuseb osalustasu määr igal aastal viie euro võrra. 

 

Perioodil 01.01.-31.12.2020.a. on osalustasu määr Risti Kooli lasteaias 50 eurot lapse kohta kuus. 

 

Vastava määrusega saate tutvuda SIIN. Info lasteaiatasu ning sellele rakendatavate soodustuste kohta leiate ka lasteaia peakoridori infostendilt. 

Makseraskuste korral saab pöörduda sotsiaaltöö peaspetsialisti Reet Velbergi poole, kes nõustab ja vajadusel abistab. Kontakttelefon 6087893 või e-postiaadressil reet.velberg@laaneharju.ee

Kuristu talus [117]

KIK projekt „Loodus Kuubis!“

Risti Kooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris 2019 KIK projekti „ Loodus kuubis!” raames erinevates keskkonnaharidusprogrammides.

Risti Kooli lasteaia „Mürakarude“ rühm sai uudistamas käia Kuristu talu tegemisi, teha tutvust sealsete loomadega ja osa saada leivateost.

I klassi õpilased osalesid Silma Õpikoja õppeprogrammis „ Kalamaimud ja puruvanad“.

II, III ja IV klassi õpilased osalesid Nõmme Loodusmaja korraldatud aktiivõppeprogrammil „Pääsküla raba loodusõpperajal”.

V ja VI klass õpilased said käia MTÜ Loodusring loodusretkel Tuhala karstialal.

VII, VIII ja IX klassi õpilased käisid Silma Õpikojas õppeprogrammil seente ja samblikega tutvumas.

Kõik õppepäevad said teoks tänu KIK rahastusele.

Suur aitäh projekti õnnestumise ja koostöö eest:

KIK, Lääne-Harju Vallavalitsus, Padise Buss, Silma Õpikoda, Nõmme Loodusmaja, MTÜ Loodusring ja Arne Timm, Kaili Raudla, Julia Sälik, Merlin Bergmann, Ivika Ekkart, Pille Heinleht, Kaie Reintam, Marge Matson, Gerly Rosenberg, Monika De Oliveira, Liia Põhjakas, Tiia Taits, Krista Kohtla, Maria Rohtaas, Maire Ülevärva , Margot Teinemaa, Jaana Kalmu, Reet Pratka, Marge Eenpuu, Age Enni, Kerstin Allvee ja direktor Jüri Alter.

Autor: Liina Kallas
question-mark-answer-solution-sign-hand-1586349-pxhere.com_-768x495

Risti Kooli lastevanemate üldkoosolek

Toimub 25.09.2019.a. algusega kell 18.00 muusikaklassis

 Koosoleku päevakord:

  1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte.
  2. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai,2019) kokkuvõte.
  3. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2019) kokkuvõte.
  4. Uue 2019/2020 õppeaasta tegevused.
  5. Jooksvad küsimused.

Peale üldkoosolekut järgneb klasside lastevanemate koosolekud.