Õpetajad

Jüri Alter

Õppeaine: kunst, tehnoloogia

Kontakt: juri.alter@ristipk.edu.ee

Ott Aunver

Õppeaine: poiste kehaline kasvatus

Kontakt:  ott.aunver@ristipk.edu.ee

Inna Baranova

Õppeaine: loodusõpetus, keemia, füüsika, vene keel

Klassijuhataja: 6.klass

Kontakt:  inna.baranova@ristipk.edu.ee

Monika De Oliveira

Õppeaine: klassiõpetaja, inglise keel

Klassijuhataja: 8. eriklass

Kontakt: monika.de.oliveira@ristipk.edu.ee

Pille Heinleht

Õppeaine: klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Klassijuhataja: 2.klass

Kontakt: pille.heinleht@ristipk.edu.ee

Liina Kallas

Õppeaine: bioloogia, geograafia, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 7.klass

Kontakt: liina.kallas@ristipk.edu.ee

Jaana Kalmu

Klassijuhataja: 9.klass

Kontakt: jaana.kalmu@ristipk.edu.ee

Krista Kohtla

Õppeaine: inglise keel, vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Klassijuhataja: 5.klass

Kooliarhiiv ja kodulehe administraator

Kontakt: krista.kohtla@ristipk.edu.ee

Gerly Liibek

Õppeaine: kunstiõpetus, tehnoloogia

Kontakt: gerly.liibek@ristipk.edu.ee

Marge Matson

Õppeaine: klassiõpetaja, muusika

Klassijuhataja: 3.klass

Kontakt: marge.matson@ristipk.edu.ee

Liia Põhjakas

Õppeaine: klassiõpetaja, kodulugu, inglise keel, eesti keel teise keelena

Klassijuhataja: 4.klass

Kontakt: liia.pohjakas@ristipk.edu.ee

Kaili Raudla

Õppeaine: inimeseõpetus

Klassijuhataja: 8.klass

Kontakt: kaili.raudla@ristipk.edu.ee

Ando Roos

Õppeaine: tehnoloogia

Kontakt: ando.roos@ristipk.edu.ee

Maria Rohtaas

Õppeaine: muusika

Kontakt: maria.rohtaas@ristipk.edu.ee

Imbi Roos

Õppeaine: ajalugu

Kontakt: imbi.roos@ristipk.edu.ee

Riina Sepp

Õppeaine: informaatika

Kontakt: riina.sepp@ristipk.edu.ee

Anu Sünd

Õppeaine:  loodusõpetus, ühiskonnaõpetus, karjääriõpetus

Kontakt: anu.sund@ristipk.edu.ee

Tiia Taits

Õppeaine: eesti keel teise keelena, tugiõpe

Kontakt: tiia.taits@ristipk.edu.ee

Evelyn Tammaru

Õppeaine: klassiõpetaja

Klassijuhataja: 1.klass

Kontakt: evelyn.tammaru@ristipk.edu.ee

Margot Teinemaa

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus

Kontakt: margot.teinemaa@ristipk.edu.ee

Siiri Uusküla

Õppeaine: tüdrukute kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus

Kontakt: siiri.uuskula@ristipk.edu.ee

Maire Ülevärva

Õppeaine: matemaatika, füüsika

Kontakt: maire.ulevarva@ristipk.edu.ee