Mis on PRAKTIKAL?

Praktikal on loonud kaasaegsed loodusainete katsekomplektid ja õppevahendid, mis võimaldavad õpetajal viia läbi huvitavaid käed-küljes õppetunde. Õppimine läbi praktilise kogemuse on üks tõhusamaid õppestrateegiaid. Eesti ettevõtte PRAKTIKALi missioon on luua õpilastele kõige põnevamad keemia- ja füüsikatunnid ning äratada suuremat huvi loodusteaduste õppimise vastu. Samuti pakkuda õpetajale suurepärast õpetamiskogemust läbi ühtse ja praktilise terviklahenduse.
Eesti Teadusagentuur on kinnitanud Praktikali kvaliteeti ja usaldusväärsust, väljastades neile märgise “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija 2023” kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.”
Täna kasutab Praktikali katsekomplekte 130 Eesti kooli, lisaks on laiendatud tegevust Saksamaale.
Vaata lähemalt: https://www.praktikal.ee/

PRAKTIKALi katsekomplektid Risti Koolis.
Esimene füüsika katsekomplekt jõudis meie kooli 2022. aasta kevadel ja õppetöös hakkasime seda kasutama sama aasta sügisel. Koolil on juba olemas kaks füüsikaõpetuse katsekomplekti: „Soojus- ja elektriõpetus“ ja „Valgusõpetus“. Need on olnud õppimiseks ülimalt käepärased ja õppijatele huvitavad. Koolis ei ole hetkel ühtegi Praktikali keemia katsekomplekti.
Risti Kooli loodusainete õpetaja Inna: “Mina usun, et õppimine toimub läbi kogemuse, mistõttu on oluline, et keemias ja füüsikas tuleb teha võimalikult palju praktilisi ülesandeid. Tihtipeale ei vii õpilased õpitut ja päris elu kokku ning seetõttu ei suuda nad ka saadud teadmisi rakendada. Käed-külge õppematerjalid aitavad õpilastel oma teadmisi ja oskusi kasutada”.
Oleme kahte olemasolevat katsekomplekti kasutanud 8. ja 9. klassi füüsikatundides ning nooremate klasside loodusõpetuse tundides.

8.klass füüsikatunnis

3.klass vooluringi ehitamas

FÜÜSIKA
Soovime soetada füüsika tundide jaoks katsekomplekti „Mehhaanika“ – summa 1 780 €
Mehaanika komplektis on olemas vahendid kõigi põhikooli mehaanika kursuse teemade uurimiseks.
Komplekt sisaldab:
• vahendid vankrite, autode ja teiste katseobjektide ehitamiseks:
• vankrirada ja selle ühendused;
• erinevad raskused, kummid ja vahendid dünamomeetrite ehitamiseks;
• dünamomeetrid;
• mõõtesilinder, katsekehad, voolikud ja süstlad;
• elektrimootor ning abivahendid selle kasutamiseks;
• helivõimendi laud ja abivahendid selle kasutamiseks;
• päikesepaneel ja abivahendid selle kasutamiseks.
Koolil on olemas füüsikaõpetuse komplektid „Soojus- ja elektriõpetus“ ja „Valgusõpetus“

KEEMIA
Soovime soetada keemia tundide jaoks katsekomplektid “Keemia praktiliste tööde komplekt I (klassikomplekt)“ – summa 2450 € + 345€ (varu) ja “Aatomiehitus ja perioodilisustabel” – summa 725 € +120€ (varu)
Keemia praktiliste tööde komplekt sisaldab:
KLAAS/KERAAMIKA NÕUD
• 1 tk Piirituslamp – klaas
• 1 tk Keeduklaas – kõrge – 50 ml
• 1 tk Kooniline kolb – kitsas – 150 ml
• 7 tk Katseklaas 16×160 mm
• 3 tk Katseklaas 18×180 mm
• 2 tk Keeduklaas – kõrge – 100 ml
• 1 tk Lehter – klaas – 35 mm
• 1 tk Mikroskoobi alusklaaside pakk (50 tk)
• 1 tk Mõõtesilinder – klaas – 10 ml
• 1 tk Petri tass – klaas
• 1 tk Uhmer ja nui

RIISTVARA / TARVIKUD:
• 1 tk Kummikork koonilise kolvile
• 1 tk Plastik kandik
• 2 tk Kummikork katseklaasile (16 mm)
• 2 tk Kummikork katseklaasile (18 mm)
• 1 tk Mikro-spaatel, roostevaba teras, 155 mm
• 1 tk Katseklaasihoidja
• 1 tk Katseklaasistatiiv – plastik – 16 & 25 mm
• 1 tk Katseklaasi pesuhari
• 1 tk Tikutoos
• 1 tk PintsetidKomplekt

“Aatomiehitus ja perioodilisustabel” sisaldab:
• komplektid aatomiehituse uurimiseks: 24 A4-suuruses magnettahvlit, magnetid (prootonid, neutronid, elektronid), elektronkatteid;
• 24 A5-suuruses perioodilisustabelit;
• perioodilisustabeli tundmise mäng, markerid ning markeri puhastusspreid 12 paari jaoks.

Padise-Vasalemma Laululaps 2024

Padise-Vasalemma Laululapse 2024 konkursil läks meie lasteaia lastel ja kooli õpilastel suurepäraselt. 4-liikmeline žürii valis lauljad, kes pääsevad edasi Lääne-Harju Laululapse 2024 konkursile, mis toimub juba 20.04.2024.
3-4 aastaste vanusegrupist pääses edasi Simona Rohtaas lauluga “Emake”
5-6 aastaste vanusegrupis pääses edasi Heidi Reintam lauluga “Kärbes”,
7-9 aastaste vanusegrupis pääsesid edasi
Herte Trepp lauluga “Värvilised unistused”,
Loreen Kosk lauluga “Mängib poodi väikene Liis”,
Teele Reintam lauluga “Mõista, mõista…”,
Rosali Vahimets lauluga”Emakeel on isevärki asi”,
Tessa Gilden lauluga “Kevadele vastu”,
Natali Rohtaas lauluga”Kodu”,
Reena Trepp lauluga “Neile, kes on sündinud mais” ja
Lysandra Telling lauluga “Kevad ringi siin käib”.
Palju õnne kõikidele laululastele!
Aitäh juhendajatele: Marge Matson, Maria Rohtaas ja Gerly Liibek