Risti Kooli tunniplaan 2023/2024 õ.-a.

Kinnitatud: Dir.kk.nr 2-2/66 31.08.23

Esmaspäev

1.KLASS2. KLASS3. KLASS4.KLASS5. KLASS6. KLASS7.KLASS7.-8.VÄIKE-KLASS8. KLASS9.KLASS
1.tundMatemaatikaEesti keelEesti keelEesti keelMatemaatikaEesti keelGeograafiaAjaluguVene keelFüüsika
2.tundKunst/
tööõpetus
MatemaatikaMuusikaMuusikaEesti keelLoodusõp.Vene keelVene keelBioloogiaMatemaatika
3.tundEesti keelLoodusõp.MatemaatikaInglise keelKeh.kasv MatemaatikaInglise keelInimeseõp.FüüsikaGeograafia
4.tundMuusikaMuusikaInglise keelKeh.kasv AjaluguInglise keelLoodusõp.MatemaatikaGeograafiaKirjandus
5.tundKunst/
tööõpetus
InimeseõpKeh.kasv Koostöö-tundAjaluguMatemaatikaEesti keelEesti keelKeemia
6.tundKunst/
tööõpetus
KirjandusVene keelAjaluguKeh.kasv MatemaatikaÜhiskonnaõp
7.tundKoostöö-
tund
Koostöö-
tund
Koostöö-
tund
KirjandusAjalugu

Teisipäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.KLASS7.-8.VÄIKE-KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelMatemaatikaMuusikaLoodusõp.Matemaatika
Eesti keelGeograafiaKirjandus
2.tundEesti keelMatemaatikaInformaatikaEesti keelKeh.kasvVene keelKirjandusKirjandusMatemaatikaBioloogia
3.tundMatemaatikaInimeseõpMatemaatikaInformaatikaLoodusõp.Matemaatika
Inglise keelInglise keelEesti keelKeemia
4.tundLoodusõp.Keh.kasvKunst.KoduluguMatemaatikaEesti keelInformaatikaMuusikaKeemiaInglise keel
5.tundKeh.kasvInglise keel.KunstEesti keelInformaatikaAjaluguÜhiskonnaõpInglise keelMatemaatika
6.tundAjaluguLoodusõp.Keh.kasvAjaluguEesti keel
7.tundKeh.kasv. TKeh.kasv. T

Kolmapäev

1.KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.KLASS7.-8.VÄIKE- KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundKeh.kasvEesti keelEesti keelMatemaatikaInglise keelInglise keelBioloogiaFüüsikaMatemaatikaFüüsika
2.tundEesti keel
Eesti keel.
MatemaatikaInimeseõp.Eesti keelMatemaatikaKarjääriõpInglise keelKoostöötundVene keel
3.tundEesti keel
MatemaatikaLoodusõp
LoodusõpMatemaatikaInimeseõp.Vene keelVene keelKeemiaBioloogia
4.tundLoodusõp.

Muusika
Keh.kasvLiiklusõpLoodusõpKirjandusMatemaatikaKeemiaFüüsika
Inglise keel
5.tundKeh.kasvMuusikaÜhiskonnaõp.LoodusõpKirjandusKirjandus
Vene keel
Matemaatika
6.tundKunstKeh.kasvVene keelInimeseõp.MatemaatikaEesti keelAjalugu
7.tundEesti keelBioloogiaInimeseõp.Ühiskonnaõp.

Neljapäev

1. KLASS2. KLASS3.KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.KLASS7.-8.VÄIKE-KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundMatemaatikaEesti keelEesti keelEesti keel Eesti keel MatemaatikaKunstInglise keelInglise keelGeograafia
2.tundMuusikaMatemaatikaInglise keelInglise keelKeh.kasv
Eesti keel MatemaatikaFüüsikaKunstVene keel
3.tundEesti keelKeh.kasvMuusikaMatemaatikaMatemaatika
KunstVene keelVene keelBioloogiaEesti keel
4.tundEesti keelLoodusõp.LiiklusõpLoodusõp.Inglise keelKeh.kasv .T/PKeh.kasv .T/PMatemaatikaMatemaatikaKunst
5.tundMudilaskoorMudilaskoorMudilaskoorMudilaskoorKunstKeh.kasv T/PKeh.kasv .T/PGeograafiaVene keelMatemaatika
6.tundKunstEesti keel MuusikaTehnologiaKeh.kasv .T/PKeh.kasv .T/P
7.tundTehnologiaKeh.kasv PKeh.kasv P

Reede

1.KLASS2.KLASS3.KLASS4.KLASS5.KLASS6.KLASS7.KLASS7.-8.VÄIKE-KLASS8.KLASS9.KLASS
1.tundMatemaatikaEesti keelEesti keel
Matemaatika
Inglise keel.Inglise keelTehnoloogia/
Kodundus
MatemaatikaTehnoloogia/
Kodundus
Matemaatika
2.tundKeh.kasvEesti keelEesti keelEesti keel
KirjandusMatemaatikaTehnoloogia/
Kodundus
KunstTehnoloogia/
Kodundus
Inglise keel
3.tundKunst/tööõpMatemaatika
MatemaatikaTehnoloogia/
Kodundus
MatemaatikaEesti keelMuusikaAjaluguAjaluguKoostöötund
4.tundKunst/tööõp.Kunst/tööõp.Loodusõp.Tehnoloogia/
Kodundus.
InformaatikaKirjandusMatemaatika.Keemia

Inglise keelTehnoloogia/
Kodundus
5.tundKeh.kasvInglise keel
Tehnoloogia/
Kodundus
Tehnoloogia/
Kodundus
Eesti keelGeograafiaMuusika

Vene keel
6.tundTehnoloogia/
Kodundus
Tehnoloogia/
Kodundus
Inglise keelBioloogiaKirjandusMuusika
7.tund