Risti Kooli tunniplaan 2022/2023 õ.-a.

Kinnitatud: Dir.kk.nr 2-2/1 01.09.22      Tunniplaani kinnitamine kk nr 2_2_1

Esmaspäev

1.KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.VÄIKE-KLASS7. KLASS8. KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelInglise keelMatemaatikaKunstKarjääriõp.Vene keelFüüsika
2.tundMatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaVene keelVene keelLoodusõp.Eesti keelGeograafia
3.tundKunst/
tööõpetus
Keh.kasv Loodusõp.Loodusõp.MuusikaInglise keelMatemaatikaEesti keelFüüsikaMatemaatika
4.tundMuusikaMuusikaKeh.kasv Inglise keelEesti keelLoodusõp.Loodusõp.Vene keelMatemaatikaKeemia
5.tundLoodusõp.MuusikaMuusikaKeh.kasv Eesti keelEesti keelMatemaatikaInglise keelBioloogia
6.tundKeh.kasv AjaluguInglise keelGeograafiaKirjandusInglise keel
7.tundMuusikaInimeseõp.AjaluguAjalugu

Teisipäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.VÄIKE-KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelKeh.kasvMatemaatikaInglise keel
Loodusõp.Inglise keelEesti keel
2.tundMatemaatikaMatemaatikaEesti keelMatemaatikaLoodusõp.Vene keelVene keelMatemaatikaBioloogiaKirjandus
3.tundKunst/
tööõp.
Keh.kasvMatemaatikaLoodusõp.MatemaatikaInglise keel
MuusikaEesti keelKeemiaInglise keel
4.tundKunst/
tööõp.
Loodusõp.Keh.kasv.KoduluguEesti keelLoodusõp.AjaluguMuusikaVene keel
Keemia
5.tundMudilaskoorMudilaskoorKeh.kasv.KirjandusAjaluguKeh.kasvMatemaatikaGeograafiaVene keel
6.tundAjaluguEesti keelMatemaatikaInglise keelGeograafiaMatemaatika
7.tundAjaluguKeh.kasv. TKeh.kasv. T

Kolmapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.VÄIKE-KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelInformaatikaEesti keelMatemaatikaLoodusõp.Inglise keelInimeseõp.Eesti keel
2.tundEesti keel
Eesti keel.
Eesti keelInformaatikaKeh.kasvKirjandusKirjandusMatemaatikaBioloogiaAjalugu
3.tundKeh.kasv
MatemaatikaInglise keel
KunstInformaatikaEesti keelEesti keelInimeseõp.Inglise keelGeograafia
4.tundMuusika

Keh.kasv
Loodusõp.Tehnoloogia/
Kodundus
Eesti keelInimeseõp.MatemaatikaBioloogiaVene keel
Matemaatika
5.tundInimeseõp.Kunst/
tööõp.
Tehnoloogia/
Kodundus
Ühiskonnaõp.MatemaatikaLoodusõp.Informaatika
Eesti keel
Vene keel
6.tundInglise keelInformaatikaInglise keelMatemaatikaBioloogia
7.tundKeh.kasv.TKeh.kasv.TMuusikaÜhiskonnaõp.

Neljapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7.VÄIKE-KLASS7.KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelMatemaatikaEesti keelEesti keel MatemaatikaEesti keelKarjääriõp.Vene keelKunstFüüsika
2.tundMatemaatikaMuusikaInglise keelMatemaatikaLoodusõp.
Vene keelVene keelKunstMatemaatikaEesti keel
3.tundKeh.kasv.Kunst ja tööõp.MuusikaInimeseõp.Inglise keel
KunstMatemaatikaKirjandusFüüsikaMatemaatika
4.tundLoodusõp.Kunst ja tööõp.MatemaatikaMuusikaEesti keel Keh.kasv .T/PGeograafiaKeh.kasv .T/PKeemiaKunst
5.tundEesti keelKunst ja tööõp.KunstKeh.kasv PAjaluguKeh.kasv PAjaluguKirjandus
6.tundMatemaatikaTehnoloogiaKeh.kasv .T/PKeh.kasv .T/P
7.tundTehnoloogiaKeh.kasv PKeh.kasv P

Reede

1.KLASS2.KLASS3.KLASS4.KLASS5.KLASS6.KLASS7.VÄIKE-KLASS7.KLASS8.KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keel
Inglise keel
Tehnoloogia/
Kodundus
MatemaatikaBioloogiaInglise keelEesti keel
2.tundEesti keelEesti keelMatemaatikaEesti keel
Tehnoloogia/
Kodundus
Inglise keelMatemaatikaVene keelKirjandusMatemaatika
3.tundMatemaatikaMatemaatika
Inimeseõp.Matemaatika
MatemaatikaTehnoloogia/
Kodundus
InformaatikaKirjandusTehnoloogia/
Kodundus
Vene keel
4.tundLoodusõp. Kunst/tööõp..
Keh.kasv.KirjandusTehnoloogia/
Kodundus
Keh.kasv.Matemaatika

Tehnoloogia/
Kodundus
Ajalugu
5.tundKunst ja tööõp.Inglise keelKeh.kasv.
Inglise keel
KirjandusKirjandusTehnoloogia/
Kodundus
Matemaatika

Inglise keel
6.tundTehnoloogia/
Kodundus
Muusika
7.tundTehnoloogia/
Kodundus