Hoolekogu liikmed

Cäty Õunloo

Hoolekogu esimees

Vilistlaste esindaja

Kontakt: caty.ounloo[at]gmail.com

Marge Remmik

Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Kontakt: marge.remmik[at]ekoy.ee

Jüri Alter

Lääne-Harju valla volikogu esindaja

Kontakt: jyri.alter[at]gmail.com

Julia Sälik

Lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

Kontakt: julia.salik[at]ristipk.edu.ee

Krista Kohtla

Kooli õppenõukogu esindaja

Kontakt: krista.kohtla[at]ristipk.edu.ee

Kristel Kesküla

Lasteaia lastevanemate esindaja

Kontakt: kristel.keskyla[at]gmail.com

Klaarika Õunpuu

Lasteaia lastevanemate esindaja

Kontakt: klaari26[at]hotmail.com

Kristel Vahemaa

Kooli lastevanemate esindaja

Kontakt: kristel.vahemaa[at]mail.ee

Maia Heidemann

Kooli lastevanemate esindaja

Kontakt: maiaheidemann[at]gmail.com

Carmen Ehrbach

Kooli õpilasesinduse esindaja

Kontakt: carmenehrbach[at]gmail.com

Kokkuvõtted hoolekogu koosolekutest

Kokkuvõte 28.10.19 Risti Kooli hoolekogu koosolekust

Kokkuvõte 23.11.20 Risti Kooli hoolekogu koosolekust

Kokkuvõte 02.03.22 Risti Kooli hoolekogu koosolekust

 Risti Kooli hoolekogu koosoleku 29.08.22 protokoll