Lääne-Harju valla poolt rahastatavad teenused valla lasteaedades ja koolides käivatele lastele

Lääne-Harju valla koostööpartnerid logopeedilise ja psühholoogilise abi osutamiseks on MTÜ Toetus ja OÜ Keila Teraapiakeskus. Teenuseid osutatakse Lääne-Harju valla lasteaias või koolis käivatele lastele. Arveldamine toimub vallavalitsuse ja asutuse vahel pärast teenuse kasutamist kuupõhiselt.
MTÜ Toetus
Keskväljak 10, Keila
+372 53 008 635 +372 53 410 543 toetus@toetus.ee
Keila Teraapiakeskus
Keskväljak 17, Keila
+372 5660 7792;
info@keilark.ee
Juhised ja tingimused logopeedilise teenuse kasutamiseks
Kui logopeedi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub, lapse abivajadus on hinnatud ja kokku lepitud haridusasutuse juhi ja lapsevanema vahel. Lapsevanem pöördub, broneerib aja ja alustab lapsega teenusel käimist. Broneerimisel tuleks lisada omavalitsuse (Lääne-Harju vald) ja õppeasutuse nimi, kus laps õpib.
Logopeediline abi:
✓ Lapse kõneravi vajadus hinnatakse ja kirjalik ülevaade logopeedi poolt esitatakse lapsevanemale (sh hinnanguline kordade arv)
✓ Lapse kommunikatsioonivõime hindamine
✓ Suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine
✓ Lapsevanema nõustamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimiselLH valla tugipesade kaart[11231]

Risti_Padise tugipesa[11230]