KIK projekt „Oma silm on kuningas”

Risti Põhikooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris KIK projekti „Oma silm on kuningas” raames õppeprogrammides Silma Õpikojas, Pernova Loodusmajas ja TTÜ Särghaua õppekeskuses.

I-IV klassi õpilased said osaleda septembri algusnädalail klasside kaupa Silma Õpikojas õppeprogrammis „Kalamaimud ja puruvanad”. Marko Valkeri ja Helen Edasi juhendamisel tutvuti Läänemere elustikuga. Õues püüti veest ja põhjamudast erinevaid veemutukaid ning uuriti neid mikroskoobi all.

V ja VI klass tutvusid Pernova loodusmajaga ja osalesid õppeprogrammis „Retk Pärnu jõe äärde”.

VII – IX klass käisid aga enne sügisvaheajale minekut Kurgjal TTÜ Särghaua õppekeskuses kivimeid ja mineraale õppimas. Ühtlasi külastati ka Kurgja Talumuuseumi.

Kõik õppepäevad said teoks tänu KIK rahastusele.

Suur aitäh projekti õnnestumise eest:

KIK, Padise Vallavalitsus, Padise Buss, Silma Õpikoda, Pernova Loodusmaja, TTÜ Särghaua õppekeskus, Kurgja Talumuuseum, Risti Põhikooli õpetajad Liia Põhjakas, Pille Heinleht, Tiia Taits, Marge Eenpuu, Marge Matson, Jaana Kalmu, Margot Teinemaa, Maire Ülevärva, Maria Rohtaas, Krista Kohtla, kokatädi Tatjana Kuuse ja direktor Jüri Alter.

Autor: Liina Kallas