Risti Kooli 2023/2024 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        31.05.2024
Matemaatika (kirjalik)   06.06.2024
Valikeksamid (kirjalikud)       12.06.2024

Tasemetööd

4. klassi õpilastele 

1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.-22.september 2013.a.
 2)  loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27.september 2023.a.
 3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.-5.oktoober 2023.a.
 4) matemaatika (kirjalik) –12.-13.oktoober; 16.-17.oktoober 2023.a.

7. klassi õpilastele 

 1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.-20.september 2023.a.
  2) loodusõpetus (kirjalik)  –  27.-29.september 2023.a.
  3) matemaatika (kirjalik) –17.-20.oktoober 2023.a.

III kooliastme tasemetööd

  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) –  31.oktoober 2023.a.
  2) A2-keeletasemel inglise keel  (suuline) – 31.oktoober-3.november; 6.november 2023.a.
  3) A2-keeletasemel vene keel  (kirjalik ja suuline) – 17.-18.jaanuar 2024.a.