Risti Kooli 2022/2023 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        02.06.2023
Matemaatika (kirjalik)   07.06.2023
Valikeksamid (kirjalikud)       12.06.2023

Tasemetööd

I kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (3. klass) – 4.-5. mai 2023

II kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele 

1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022; 
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23., 26.–27. september 2022; 
  3) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022; 
  4) eesti/vene keel (suuline) –28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022; 
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

II kooliastme sotsiaalainete katseline tasemetöö (6. klass) – 8.-9. mai 2023

III kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele 

 1) matemaatika (kirjalik) –19.–22. september 2022; 
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23., 26.–27. september 2022; 
  3) eesti keel teise keelena (kirjalik) –28. september 2022; 
  4) eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september, 3.-4. oktoober 2022; 
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022; 
  6)III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) – 17.-18. oktoober 2022; 
  7) III kooliastme A2-keeletasemel inglise keel (7. klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline) – 17.–21. oktoober 2022; 
  8) III kooliastme A2-keeletasemel vene keel (põhikoolis A- ja B- võõrkeelena õppijad) (kirjalik ja suuline) – 11.-12. jaanuar 2023;