Dokumendid

Õppekava

Risti Kooli õppekava

Direktori käskkiri nr 1-4/17 31.08.23

Õpilasele toe korraldamise ja tugiteenuste rakendamise kord Risti Koolis

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-4/1 (01.09.2022).

Tegevuskava

Risti Kooli tegevuskava 2023/2024

Ülekoolilised tegevused

Tegevuskava 2023/24 lisa

Kodukord

Risti Kooli kodukord

Päevakava

Risti Kooli päevakava

Põhimäärus

Risti Kooli põhimäärus (Allikas:RT)

Arengukava 2021-2025

Risti Kooli arengukava 2021-2025

Arengukava 2021-2025

Risti Kooli arengukava RIIGITEATAJAS

Õppenõukogu töökoosolekute ajakava

Risti Kooli asjaajamiskord

Loovtööde koostamise juhend

Õpilaste kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Pikapäevarühma päevakord

Dir kk nr 2-2/6 (14.09.2022)

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Õpilasesinduse põhimäärus

Privaatsusteade

Info erivajadustega külastajale

Risti Kooli arengukava täitmise aruanne õppeaastal 2021/22

Avaldused/Blanketid

Muud dokumendid

Ekoy OÜ tunnistuse statuut

Loodud 15.05.2014. aastal Ekoy Elektroonika OÜ poolt koostöös Risti Põhikooliga.

Failide lugemiseks on vajalik .pdf failide lugeja. Kui teie arvutis ei ole seda siis saate selle alla laadida siit.