Uuest aastast muutub lasteaia osalustasu

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 27. detsember 2018 määrusele nr 40 “Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes” tõuseb meie lasteaias lapsevanema poolt makstav osalustasu määr alates 01.01.2020.a. viie euro võrra. Samuti on ette planeeritud, et  järgneva kolme aasta jooksul tõuseb osalustasu määr igal aastal viie euro võrra. 

 

Perioodil 01.01.-31.12.2020.a. on osalustasu määr Risti Kooli lasteaias 50 eurot lapse kohta kuus. 

 

Vastava määrusega saate tutvuda SIIN. Info lasteaiatasu ning sellele rakendatavate soodustuste kohta leiate ka lasteaia peakoridori infostendilt. 

Makseraskuste korral saab pöörduda sotsiaaltöö peaspetsialisti Reet Velbergi poole, kes nõustab ja vajadusel abistab. Kontakttelefon 6087893 või e-postiaadressil reet.velberg@laaneharju.ee