Lääne-Harju valla haridusauhind Bengt 2023

 25.augustil 2023.aastal jagati Lääne-Harju valla haridusauhindu BENGT, mis kannab endas julgete, edumeelsete, tulevikku vaatavate haridustegelaste vaimu.
Aasta põhikooli aineõpetajaks valiti Krista Kohtla.

Õpetaja Krista arendab teadlikult õpilaste allikakriitilist mõtlemise oskust, tutvustades sealjuures erinevaid õpistrateegiaid. Eriti oluliseks peab õpetaja sotsiaalmeedias ja laiemalt internetist kättesaadava info järjepidevat lahtimõtestamist. Suurt tähelepanu pöörab ta õpilaste hoiakute ja väärtushinnangute kujundamisele, ärgitades õpilasi kuulama päevauudiseid, vaatama dokumentaalfilme ja pidama teemakohaseid arutelusid. Mitmekesiste meetodite ja õppeallikate valik võimaldab õpetajal omavahel lõimida erinevaid õppeaineid – inglise ja vene keel, ajalugu ning ühiskonnaõpetus.
Aasta huvialaõpetajaks valiti Siiri Uusküla.
Õpetaja Siiri on pühendunud tüdrukute käsipallitrennide eestvedaja, kes on saavutanud õpilastega juba aastaid väga häid tulemusi. Ta on aktiivne suhtleja, kes oskab noori spordi ja liikumise juurde tuua ning meeskonnaspordiks vajalikke oskusi õpetada. Ta arvestab õppijate soovide ja muutuva õpikeskkonnaga, leides uusi viise, mis aitavad õpilastel oma huvialasid leida ja arendada.
Ta osaleb huviõpetajate ja treenerite võrgustikutöös, korraldab võistlusi ja osaleb õpilastega võistlustel üle vabariigi, sageli ka nädalavahetustel.
Oleme väga uhked oma õpetajate ja kolleegide üle! Palju õnne kogu koolipere pool!
Lääne-Harju valla haridusauhinna nime taga on austusavaldus Bengt Gottfried Forseliusele, kes asutas ühe esimestest Eesti talurahvakoolidest Risti kirikumõisas.