Entries by Krista Kohtla

Vahemikus 15. – 28. aprillini viime läbi kogumiskampaania, et leida rahastust PRAKTIKALi loodusainete katsekomplektide soetamiseks. Eesti ettevõte Praktikal on loonud füüsika ja keemia õppimiseks käed-külge katsevahendite komplektid, mis aitavad luua õpilastes eduelamuse ja tõstavad huvi loodusainete vastu. Meie õpilased on nendest komplektidest vägagi huvitatud ja valmis viima oma õppimine uuele tasemele! EESMÄRK: koguda loodusainete katsekomplektide […]

Uuest õppeaastast plaanime laiendada valikainete õpetamist – lisanduvad rahatarkus, liiklusõpetus ja ettevõtlikkus. Koolis on võimalus tegeleda robootika, kokanduse, re-disaini, kunsti, spordi, muusika ja palju muuga. Kool osaleb loodusprogrammis Roheline Kool.  Koolis on head õppetingimused ja professionaalsed õpetajad. Sel õppeaastal valmis uus ja atraktiive kooli õueala, mis võimaldab vahetundide ajal olla õues ja aktiivselt liikuda. Koolis […]

Mis on PRAKTIKAL?

Praktikal on loonud kaasaegsed loodusainete katsekomplektid ja õppevahendid, mis võimaldavad õpetajal viia läbi huvitavaid käed-küljes õppetunde. Õppimine läbi praktilise kogemuse on üks tõhusamaid õppestrateegiaid. Eesti ettevõtte PRAKTIKALi missioon on luua õpilastele kõige põnevamad keemia- ja füüsikatunnid ning äratada suuremat huvi loodusteaduste õppimise vastu. Samuti pakkuda õpetajale suurepärast õpetamiskogemust läbi ühtse ja praktilise terviklahenduse. Eesti Teadusagentuur […]

Padise-Vasalemma Laululaps 2024

Padise-Vasalemma Laululapse 2024 konkursil läks meie lasteaia lastel ja kooli õpilastel suurepäraselt. 4-liikmeline žürii valis lauljad, kes pääsevad edasi Lääne-Harju Laululapse 2024 konkursile, mis toimub juba 20.04.2024. 3-4 aastaste vanusegrupist pääses edasi Simona Rohtaas lauluga “Emake” 5-6 aastaste vanusegrupis pääses edasi Heidi Reintam lauluga “Kärbes”, 7-9 aastaste vanusegrupis pääsesid edasi Herte Trepp lauluga “Värvilised unistused”, Loreen […]

Üks tore Risti Kooli päev

Emakeelepäeval andsime õpilastele uudissõnade väljamõtlemise ülesande. Teksti kirjutas Gerly Liibek õpilaste loodud uute eesti keele sõnade põhjal 14.03.2024 Kell on 8.30, tasapisi koguneb õpsikuid õpetajate tuppa, ühel tööduk käes, teisel kastla kuhi kaenlas, kunstiõpsikul on aga pentslid puha teritamata, ragistab siis neid teritada. Mata õpsik küsib, kas keegi on näinud tema kaduma läinud arvuvastajat. Tundub, […]

3. klass ja õpetaja Marge Matson võitsid konkursil Ekstra Klass peaauhinna!

Ajakiri Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsusid sügisel 3.–6. klasse üle Eesti osalema algatuses Ekstra Klass, et innustada õpilasi üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema. klass ja õpetaja Marge Matson otsustasid võistlusest osa võtta. See tähendas kolme kuu jagu erinevaid loovaid ühistegevusi, mille käigus õppisid lapsed üksteist paremini tundma ja arendasid ka meeskonnatöö oskust. Oktoobris mõeldi […]

KIK projekt ”Risti Kooli õppekäigud 2023/24 õppeaasta sügisel

Risti Kooli õpilased osalesid septembris, oktoobris ja detsembris KIK projekti “Risti Kooli õppekäigud 2023/24 õppeaasta sügisel” raames erinevates loodusharidusprogrammides Silma Õpikojas, Padise kloostri külastuskeskuses, Nõmme Loodusmajas, MTÜ Loodusring retkel ja Pernova Loodusmajas. Risti Kooli lasteaia “Mürakarude” rühm tegi Silma Õpikojas tutvust huvitavate putukatega. I ja II klass osalesid Padise kloostri haridusprogrammis “Loodus- ja elukeskkond Padise […]

Lääne-Harju valla haridusauhind Bengt 2023

 25.augustil 2023.aastal jagati Lääne-Harju valla haridusauhindu BENGT, mis kannab endas julgete, edumeelsete, tulevikku vaatavate haridustegelaste vaimu. Aasta põhikooli aineõpetajaks valiti Krista Kohtla. Õpetaja Krista arendab teadlikult õpilaste allikakriitilist mõtlemise oskust, tutvustades sealjuures erinevaid õpistrateegiaid. Eriti oluliseks peab õpetaja sotsiaalmeedias ja laiemalt internetist kättesaadava info järjepidevat lahtimõtestamist. Suurt tähelepanu pöörab ta õpilaste hoiakute ja väärtushinnangute kujundamisele, […]

Koolijuht oli 10 nädalat Swedbankis praktikal

Risti Kooli direktor Kristo Matson Viibisin haridusjuhtide praktikaprogrammi raames ajavahemikus 16.01.-24.03 praktikal Swedbankis. Otsustasin osaleda programmis selleks, et näha ja tunnetada, kuidas kaasaegsed ettevõtted on üles ehitanud arengule suunatud organisatsioonikultuuri. Enne praktikale siirdumist arutasime ühiselt kooli juhtkonnas läbi, kuidas saaksime minu tööd ajutiselt asendada 10 nädalat, milline on asendustöö maht ja kuidas on see tasustatud. […]

KIK projekt “Risti Kooli õppekäigud 2022/23 õppeaasta sügisel”

Risti Kooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris KIK projekti „Risti Kooli õppekäigud 2022/23 õppeaasta sügisel” raames erinevates loodusharidusprogrammides Padise kloostris ja RMK Nõva külastuskeskuses. Risti Kooli lasteaia „Mürakarude“ rühm, II ja III klass osalesid septembris Padise kloostri haridusprogrammis “Loodus- ja elukeskkond Padise kloostris” ja erinevates töötubades. “Mürakarude” rühm tegi tutvust mesindusega, II klass osales ürditöötoas […]