Risti Kooli lastevanemate üldkoosolek

Toimub 25.09.2019.a. algusega kell 18.00 muusikaklassis

 Koosoleku päevakord:

  1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte.
  2. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai,2019) kokkuvõte.
  3. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2019) kokkuvõte.
  4. Uue 2019/2020 õppeaasta tegevused.
  5. Jooksvad küsimused.

Peale üldkoosolekut järgneb klasside lastevanemate koosolekud.