Kooliaasta alguse info Risti Koolis seoses viirusohuga

Tuginedes Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele ja arvestades epidemioloogilist olukorda alustame 2020/2021. kooliaastat järgmiselt:

1. Kooliaastat alustame tavapärase kontaktõppega, võimalusel viiakse tunde läbi õues.

2. Kooli tulles ja peale riietumist garderoobis tuleb teha kätepesu.

3. Õpilased hakkavad lõunat sööma kahes vahetuses, peale 3. tundi 1.-4. klass ja peale 4. tundi 5.-9. klass.

4. Hingamisteede haiguse sümptomitega õpilane/laps peab jääma koju, tema õppetöös osalemise korraldab kool distantsõppena.

5. Kui õpilane või laps haigestub koolis, siis antakse talle kaitsemask ning ta isoleeritakse kaasõpilastest. Kool teavitab lapsevanemat, kes toimetab lapse koju.

6. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, kutsutakse välja kiirabi.

7. Et viiruse levikut pidurdada, peab haigestunud õpilase vanem teavitama kooli (lasteaeda), kui COVID-19 diagnoos õpilasel on leidnud kinnitust.

8. Lapsevanemal on koolis ja lasteaia rühmas lubatud viibida ainult eelneva kokkuleppe alusel. Hommikul aitavad väiksemaid õpilasi korrapidajaõpetajad.

9. Õppekäikude, ürituste ja ekskursioonide korraldamisel jälgib kool üldist viiruse ohutaset, mis võib kaasa tuua muutusi harjumuspärases üritusteplaanis.

10. Kool on varustatud isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega, vajadusel kannavad riskirühma kuuluvad õpilased ja koolitöötajad kaitsemaski.

11. Soovitame välisriikidesse reisimist vältida ja/või edasi lükata, koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.

12. Viirusohu kasvamisel tegutseb kool vastavalt kujunenud olukorrale ja informeerib õpilasi ja lapsevanemaid jooksvalt.

31.08.2020

Risti Kooli direktor

Kristo Matson