Risti Põhikooli lastevanemate üldkoosolek

Toimub 16.09.2015.a. algusega kell 18.00 kooli muusikaklassis

Koosoleku päevakord:

  1. 2014/15 õppeaasta kokkuvõte
  2. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai, 2015) kokkuvõte
  3. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2015) kokkuvõte
  4. Uue, 2015/16 õppeaasta tegevused
  5. Jooksvad küsimused

Peale üldkoosolekut järgnevad klasside lastevanemate koosolekud.