“Pärandivaderite” projekt

Sellest sügisest alates osalevad Risti kooli õpilased portaali õuesõpe.ee pilootprojektis „Pärandivaderid“, mille eesmärgiks on tõsta pärandialast teadlikkust kooliõpilaste hulgas, korrastada kohalikke pärandiobjekte jne. Rahastajaks läbi „Pärandivaderite“ projekti Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu nõukogu.

Risti Põhikool valis oma pärandiobjektiks Aru kirikumõisa ajaloolise asupaiga, kust on alguse saanud Risti kool ja praktiliselt kogu Eesti talurahvaharidus.

8.septembril toimuski Aru mõisapaigas suur talgupäev, milles osalesid 7., 8., ja 9.klassi õpilased. Kõigepealt meenutati Aru kirikumõisa rehetoas kohalikke koolipoisse õpetanud B.G.Forseliust ja tema rolli Eesti talurahvahariduses ning seejärel koristati mälestuskivi ja varemete ümbrus mahavõetud võsast ning muust prahist.

Projekti raames paigaldati pärandipaiga juurde viiva tee otsa ka teeviit, et suurelt maanteelt tulijad selle ajaloolise paiga üles leiaksid. Samuti sai mälestuskivi juurde istutatud kaunid taimed.

Teeviida valmistamise eest suur tänu Toivo Toompuule ning teeviida paigaldamise, võsa mahavõtmise ja mälestuskivi ümbruse kaunistamise eest taimedega eriline tänu Madis Vaikmaale! Tänud ka Jüri Alterile kaastöö eest koostööpartneritega ja ka projekti jäädvustamise eest ilusatel fotodel. Ja loomulikult on kiituse ära teeninud ka õpilased ja õpetaja Liina Kallas talgupäeval suure töö ärategemise eest.

Loodame jätkata projektiga ka järgnevatel aastatel, plaanis oleks hoida pärandipaika korras ja paigaldada mälestuskivi juurde uus infotahvel.

Autor: Krista Kohtla