Lastevanemate üldkoosolek

Kolmapäeval, 20.septembril kell 18.00 on muusikaklassis Risti Põhikooli lastevanemate üldkoosolek. Peale seda on klasside lastevanemate koosolekud.
Päevakord:
1. 2016/2017 õppeaasta kokkuvõte
2. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai, 2017) kokkuvõte
3. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2017) kokkuvõte
4. Uue 2017/2018 õppeaasta tegevused
5. Jooksvad küsimused