Uuest aastast muutub lasteaia osalustasu

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 27. detsember 2018 määrusele nr 40 “Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes” tõuseb meie lasteaias lapsevanema poolt makstav osalustasu määr alates 01.01.2020.a. viie euro võrra. Samuti on ette planeeritud, et  järgneva kolme aasta jooksul tõuseb osalustasu määr igal aastal viie euro võrra. 

 

Perioodil 01.01.-31.12.2020.a. on osalustasu määr Risti Kooli lasteaias 50 eurot lapse kohta kuus. 

 

Vastava määrusega saate tutvuda SIIN. Info lasteaiatasu ning sellele rakendatavate soodustuste kohta leiate ka lasteaia peakoridori infostendilt. 

Makseraskuste korral saab pöörduda sotsiaaltöö peaspetsialisti Reet Velbergi poole, kes nõustab ja vajadusel abistab. Kontakttelefon 6087893 või e-postiaadressil reet.velberg@laaneharju.ee

Kuristu talus [117]

KIK projekt „Loodus Kuubis!“

Risti Kooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris 2019 KIK projekti „ Loodus kuubis!” raames erinevates keskkonnaharidusprogrammides.

Risti Kooli lasteaia „Mürakarude“ rühm sai uudistamas käia Kuristu talu tegemisi, teha tutvust sealsete loomadega ja osa saada leivateost.

I klassi õpilased osalesid Silma Õpikoja õppeprogrammis „ Kalamaimud ja puruvanad“.

II, III ja IV klassi õpilased osalesid Nõmme Loodusmaja korraldatud aktiivõppeprogrammil „Pääsküla raba loodusõpperajal”.

V ja VI klass õpilased said käia MTÜ Loodusring loodusretkel Tuhala karstialal.

VII, VIII ja IX klassi õpilased käisid Silma Õpikojas õppeprogrammil seente ja samblikega tutvumas.

Kõik õppepäevad said teoks tänu KIK rahastusele.

Suur aitäh projekti õnnestumise ja koostöö eest:

KIK, Lääne-Harju Vallavalitsus, Padise Buss, Silma Õpikoda, Nõmme Loodusmaja, MTÜ Loodusring ja Arne Timm, Kaili Raudla, Julia Sälik, Merlin Bergmann, Ivika Ekkart, Pille Heinleht, Kaie Reintam, Marge Matson, Gerly Rosenberg, Monika De Oliveira, Liia Põhjakas, Tiia Taits, Krista Kohtla, Maria Rohtaas, Maire Ülevärva , Margot Teinemaa, Jaana Kalmu, Reet Pratka, Marge Eenpuu, Age Enni, Kerstin Allvee ja direktor Jüri Alter.

Autor: Liina Kallas
question-mark-answer-solution-sign-hand-1586349-pxhere.com_-768x495

Risti Kooli lastevanemate üldkoosolek

Toimub 25.09.2019.a. algusega kell 18.00 muusikaklassis

 Koosoleku päevakord:

  1. 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte.
  2. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai,2019) kokkuvõte.
  3. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2019) kokkuvõte.
  4. Uue 2019/2020 õppeaasta tegevused.
  5. Jooksvad küsimused.

Peale üldkoosolekut järgneb klasside lastevanemate koosolekud.

IMG_ plakat_NEW

Kevadpidu

16.mail kell 18.000 toimub traditsiooniline emadepäevale pühendatud kevadpidu, kus õpilased esinevad kontserdiga ning võib tutvuda õpilastööde näitusega.

anti-innovation

Risti Kool pakub tööd

Risti Kool kuulutab välja konkursi sotsiaalpedagoogi-HEV koordinaatori 1,0 vabale ametikohale.

Tööleasumise aeg on 01.03.2019

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 20.veebruariks meiliaadressil: ristikool@gmail.com või postiaadressil: Risti Kool, Harju-Risti küla, 76002. Lääne-Harju vald, Harjumaa.

 

oats-3272113_960_720

Hommikusöögiavaldus

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 14. jaanuarist 2019 on Risti Kooli õpilastel võimalus süüa tasuta hommikusööki (putru) kooli sööklas. Hommikusöögi kellaaeg on 8.40 – 8.50. Hommikusöök on tasuta, selle eest tasub (25 senti) Lääne-Harju Vallavalitsus. Kui Teie pere soovib sellist võimalust kasutada alates 14.01.2019, siis palun täitke alljärgnev avaldus.