Liikumisnädal ,,MOVE week“ 29.09-5.10

Risti Põhikool osales rahvusvahelisel liikumisnädalal ,,MOVE Week“. Nädal, mil nauditakse jooksmist, looduses liikumist, jalgrattasõitu, tantsimist ja koos aktiivset olemist.
Mihklipäeval, 29.09 toimus loodusmatk ,,Sügisesed jäljed metsas“, mille jooksul jalutasid IV ja V klassi õpilased Padise Jahiseltsi esimehe Olev Kuuse juhendamisel Harju-Risti männimetsas ja tutvusid sügisese loodusega.Enne metsa minekut saadi kaasa juhised, kuidas metsas liigelda, et tervelt ja rõõmsalt metsast tagasi jõuda. Metsas otsiti erinevate loomade urge ning jälgi, tutvuti metsa raieküpsuse kindlaks tegemiseks vajalike tööriistadega. Lisaks sellele vaadeldi erinevaid puid, seeni ja taimi.

Laste suureks rõõmuks leidus metsas veel küllalt mustikaid, mida hoolega suhu pisteti.

Koju jõuti rõõmsa tuju ja mustikamustade näppudega. Lisaks tervislikule suutäiele sai iga osaleja matka lõppedes temaatilise käepaela,, MOVE Week“ nädala korraldajatelt ning Coca-Cola poolt pudeli kosutavat mahla. Mälestuseks meeldejäävast päevast tehti üks ühine foto.
3.10 toimus õpetajate päeva aktuse ühe osana tantsuminut. 9. klassi õpilase Richard Põldveri juhendamisel võimeldi soojaks kõik liigesed ning seejärel õpetasid 6.-9. klassi tüdrukud kogu kooliperele selgeks tantsusammud, mis eelnevalt olid selgeks õpitud Märt Agu videolt kehalise kasvatuse tunnis. Hoogsalt tantsisid nii õpetajad kui ka õpilased. Oli tore ja meeldejääv päev.