Lastevanemate üldkoosolek

21.septembril 2016 kell 18.00 toimub Risti Põhikooli lastevanemate üldkoosolek muusikaklassis.

Päevakord:

1. 2015/16 õppeaasta kokkuvõte
2. Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte.
3.Õpilaste rahuloluküsitluse kokkuvõte.
4.Uue2016/17 õppeaasta tegevused.
5. Jooksvad küsimused.