Konkurs õppealajuhataja kohale

Risti Põhikool 
kuulutab välja konkursi

  • õppealajuhataja 0,5 vabale ametikohale.

Tööleasumise aeg on 01.03.2018.

Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 22. veebruariks e-aadressil ristikool@gmail.com või posti teel aadressil Risti Põhikool, Harju-Risti küla, 76002 Lääne-Harju vald, Harjumaa.