Õpetajad

Jüri Alter

Õppeaine: Kunst, ajalugu, tehnoloogia

Kontakt: juri.alter@ristipk.edu.ee

Ott Aunver

Õppeaine: Poiste kehaline kasvatus

Kontakt:  ott.aunver@ristipk.edu.ee

Monika De Oliveira

Õppeaine: Klassiõpetaja, inglise keel

Klassijuhataja: 6.väikeklass

Kontakt: monika.de.oliveira@ristipk.edu.ee

Pille Heinleht

Õppeaine: Klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Klassijuhataja: 4.klass

Kontakt: pille.heinleht@ristipk.edu.ee

Liina Kallas

Õppeaine: Bioloogia, geograafia, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 5.klass

Kontakt: liina.kallas@ristipk.edu.ee

Jaana Kalmu

Klassijuhataja: 7.klass

Kontakt: jaana.kalmu@ristipk.edu.ee

Krista Kohtla

Õppeaine: Inglise keel, vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Klassijuhataja: 8.klass

Kontakt: krista.kohtla@ristipk.edu.ee

Gerly Liibek

Õppeaine: Kunstiõpetus

Klassijuhataja: 9.klass

Kontakt: gerly.liibek@ristipk.edu.ee

Marge Matson

Õppeaine: Klassiõpetaja, muusika

Klassijuhataja: 1.klass

Kontakt: marge.matson@ristipk.edu.ee

Liia Põhjakas

Õppeaine: Klassiõpetaja, kodulugu, inglise keel

Klassijuhataja: 2.klass

Kontakt: liia.pohjakas@ristipk.edu.ee

Kaili Raudla

Õppeaine: Inimeseõpetus

Klassijuhataja: 6.klass

Kontakt: kaili.raudla@ristipk.edu.ee

Ando Roos

Õppeaine: Tehnoloogia

Kontakt: ando.roos@ristipk.edu.ee

Imbi Roos

Õppeaine: Ajalugu

Kontakt: imbi.roos@ristipk.edu.ee

Anu Sünd

Õppeaine:  Keemia, loodusõpetus, ühiskonnaõpetus, karjääriõpetus

Kontakt: anu.sund@ristipk.edu.ee

Tiia Taits

Õppeaine: Klassiõpetaja, loodusõpetus

Klassijuhataja: 3.klass

Kontakt: tiia.taits@ristipk.edu.ee

Margot Teinemaa

Õppeaine: Eesti keel ja kirjandus

Kontakt: margot.teinemaa@ristipk.edu.ee

Thea Aliise Tuulerand

Õppeaine: Informaatika

Kontakt: thea.aliise.tuulerand@ristipk.edu.ee

Siiri Uusküla

Õppeaine: Tüdrukute kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus

Kontakt: siiri.uuskula@ristipk.edu.ee

Maire Ülevärva

Õppeaine: Matemaatika, füüsika

Kontakt: maire.ulevarva@ristipk.edu.ee