Õpetajad

Jüri Alter

Õppeaine: Kunst

Kontakt: juri.alter@ristipk.edu.ee

Ott Aunver

Õppeaine: Poiste kehaline kasvatus

Kontakt:  ott.aunver@ristipk.edu.ee

Pille Heinleht

Õppeaine: Klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Klassijuhataja: 3.klass

Kontakt: pille.heinleht@ristipk.edu.ee

Liina Kallas

Õppeaine: Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, karjääriõpetus

Kontakt: liina.kallas@ristipk.edu.ee

Jaana Kalmu

Klassijuhataja: 6.klass

Kontakt: jaana.kalmu@ristipk.edu.ee

Krista Kohtla

Õppeaine: Inglise keel, vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 7.klass

Kontakt: krista.kohtla@ristipk.edu.ee

Marge Matson

Õppeaine: Klassiõpetaja, muusika, inglise keel

Klassijuhataja: 4.klass

Kontakt: marge.matson@ristipk.edu.ee

Liia Põhjakas

Õppeaine: Klassiõpetaja, kodulugu, inglise keel

Klassijuhataja: 1.klass

Kontakt: liia.pohjakas@ristipk.edu.ee

Kaili Raudla

Õppeaine: Inimeseõpetus

Klassijuhataja: 5.klass

Kontakt: kaili.raudla@ristipk.edu.ee

Ando Roos

Õppeaine: Tehnoloogia

Kontakt: ando.roos@ristipk.edu.ee

Imbi Roos

Õppeaine: Ajalugu

Kontakt: imbi.roos@ristipk.edu.ee

Gerly Rosenberg

Õppeaine: Kunstiõpetus, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 8.klass

Kontakt: gerly.rosenberg@ristipk.edu.ee

Anu Sünd

Õppeaine:  Ühele õpilasele keskendunud õpe

Klassijuhataja: 9P.klass

Kontakt: anu.sund@ristipk.edu.ee

Tiia Taits

Õppeaine: Klassiõpetaja

Klassijuhataja: 2.klass

Kontakt: tiia.taits@ristipk.edu.ee

Margot Teinemaa

Õppeaine: Eesti keel ja kirjandus

Kontakt: margot.teinemaa@ristipk.edu.ee

Kait Vader

Õppeaine: Informaatika

Kontakt: kait.vader@ristipk.edu.ee

Siiri Uusküla

Õppeaine: Tüdrukute kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus

Kontakt: siiri.uuskula@ristipk.edu.ee

Maire Ülevärva

Õppeaine: Matemaatika, füüsika, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 9.klass

Kontakt: maire.ulevarva@ristipk.edu.ee