Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteasutusse vastuvõtmise avaldus

Lasteaiakoha taotluse e-vorm

Nimekirjast väljaarvamise avaldus

Nimekirjast väljaarvamise avaldus (ajutine)

Osalustasu

2019. aastal on meie lasteaia osalustasu 45 eurot lapse kohta kuus.

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

Kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas, lisandub lasteaia osalustasule lapse toidukulu päevamaksumus, 1,80 toidupäeva eest, iga lasteaias kohal käidud päeva eest. Samuti ei rakendata sel juhul teise, kolmanda ning järgnevate laste osalustasule kehtestatud soodustust.

Osalustasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkusel viibimise aja eest kui laps ei käi sellel ajal üheski valla lasteaias.

Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes