distance learning

Õppetöö korraldus alates 11. märtsist 2021

Seoses üha keerulisema viirusest tingitud olukorraga on Vabariigi Valitsus suunanud alates 11. märtsist kõik koolid kaugõppele. Esialgse info kohaselt kestab kaugõpe kuni 11.aprillini

1) 1.-9. klass osaleb alates 11. märtsist õppetöös kaugõppe vormis (e-õpe)

2) tõhusamaks õppetöö juhendamiseks on koostatud videotundide plaanid:

1.-4. klass

5.-9. klass

Kui õpilasel ei ole võimalik videotunnis osaleda, palume sellest teavitada aineõpetajat ja/või klassijuhatajat.

3) kontaktõppes võivad kokkuleppel vanemaga osaleda õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks (sh järelvastamine)

4) kogu huviharidus ja huvitegevus on peatatud

5) kool arvestab distantsõppe korraldamisel Haridus- ja teadusministeeriumi saadetud juhendit (saadetud 10.03.2021)

6) kaugõppe perioodiks on igale õpilasele ette nähtud koolilõuna, mis jagatakse välja toidupakkidena eelnevalt kogutud info alusel (info saadetakse e-kooli ja vanematele meilile)

7) kool tagab kaugõppe perioodiks vajalikud seadmed õpilastele, kes on selleks soovi avaldanud. Seadmed väljastatakse vanemale, väljastamisega tegeleb kooli majandusjuhataja Age Enni, age.enni@ristipk.edu.ee

8) Hariduslike erivajadustega õpilaste õpet koordineerib Mirjam Helena Rannarüütel (tel 53302564, mirjam.rannaryytel@ristipk.edu.ee)

9) õppetöö korraldamise aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus (avaldatud 09.03.21) ja Risti Kooli direktori käskkiri nr 12/4-18 (19.03.21)

koolimütsidega pilt

Alanud on avalduste vastuvõtmine 1. klassi

Elukohajärgse kooli koha taotlemiseks esitab lapsevanem ajavahemikus 1. märts kuni 31. mai koolile taotluse e-keskkonnas ARNO või allkirjastatud avalduse koolile.

Nõutud lisadokumendid võib esitada paberil või elektrooniliselt hiljem juurde.

Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks on Lääne-Harju vald. Õpilase elukohaandmed fikseeritakse 1. mai rahvastikuregistri andmete seisuga.

Täpsemad kooli vastuvõtmise tingimused leiab dokumendist:

Risti Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Lisainfo:

info@ristipk.edu.ee

tel 6081234

sinilill

Kevadine Risti Kooli luulevõistlus on läbi saanud ja täname kõiki osalejaid!
Meile laekus väga armsaid ja toredasti kirjutatud kevadluuletusi. Eriline tänu 4.klassi õpetajale Marge Matsonile, kes osales pea terve oma klassiga. Kuna kõik luuletused olid väga heal tasemel, siis seekord ei antagi välja ühtegi esikohta. Auhinnad saavad:
1.klassi õpilane Pille Riin Paalits
1.klassi õpilane Lysandra Telling
2.klassi õpilane Ragne Liine Roos
Salapäraseks jääda sooviv Preili Malfoy
8.klassi õpilane Nora Randmäe
Kogu 4.klass koos õp. Marge Matsoniga
Luuletustega saab tutvuda siin
Auhinnad antakse koolimajas, kui taas kontaktõppele saame tulla maikuus.

ajaränduri plakat

Meie koolis toimus 4.-6. ja 7.-9. klassi õpilastele lühijuttude konkurss teemal “Ajarändur” ning emakeelepäevaks valis žürii välja võitjad, kes on siin:
4.-6. klasside arvestuses
I koht Karl Robin Joala
II koht Rainer Tahker
III koht Kätlin Raudla
7.-9. klasside arvestuses
I koht Nora Randmäe
II koht Anitra Olm
III koht Mari-Liis Roos
Jutte saab lugeda siin
Aitäh kõikidele osalejatele!
Suur tänu lapsevanematele, kes pakkusid välja konkursi idee ja toetasid auhindadega!
Auhindade üleandmine toimub koolis, siis kui taas kontaktõppes kohtume!

Hiljutised Uudised

student-5560549_1280

Digiõppepäev

4.novembril toimub digiõppepäev, mis viiakse läbi distantsõppe…

Õppeinfo

Tunniplaan

Õppetundide ajad

Koolibussi ajad

Eksamid ja tasemetööd

Koolivaheajad ja trimestrid

Huvitegevus

Tähtsamad sündmused

© Copyright - Risti Kool