Risti põhikooli tunniplaan 2017/2018

Kinnitatud: Dir.kk.nr 51/4-18, 01.09.2017

Esmaspäev

Esmaspäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelAjalugu
Loodusõp.
MatemaatikaInglise keel
2.tundLoodusõp.MatemaatikaLoodusõp.Matemaatika
Matemaatika
Inglise keelAjalugu
Eesti keel
Geograafia
3.tundMatemaatikaKunst-tööõp.MuusikaKunstÜhiskonnaõp.MatemaatikaEesti keel
BioloogiaVene keel
4.tundKunst-tööõp.Keh.kasv.MatemaatikaInglise keelInglise keel
MuusikaMatemaatikaÜhiskonnaõp.Eesti keel
5.tundKeh.kasv.Kunst-tööõp.Kodulugu.Muusika
Kirjandus
Bioloogia
Inglise keel
Matemaatika
6.tundInglise keelKeh.kasv. PKeh.kasv. PKunstKirjandusVene keelBioloogia
7.tundKeh.kasv. TKeh.kasv. TKeh.kasv. T/PKeh.kasv. T/P

Teisipäev

Teisipäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keel
Eesti keelAjaluguEesti keelGeograafiaFüüsika
2.tundEesti keel
MatemaatikaMatemaatika
Matemaatika
Eesti keelAjalugu
Inglise keelInimeseõp.
Matemaatika
3.tundMatemaatika
Keh.kasv.Inglise keelMuusikaMatemaatikaLoodusõp.
Ajalugu
Eesti keelVene keel
4.tundKunst-tööõp.
Kunst-tööõp.Keh.kasv.Loodusõp.Inglise keelMatemaatikaKirjandusKeemiaMuusika
5.tundMuusikaKunst-tööõp.Keh.kasv. TKeh.kasv.T
Inglise keel
MuusikaMatemaatikaEesti keel
6.tundKeh.kasv. TKeh.kasv.T
Keh.kasv.T
MatemaatikaInglise keelKirjandus
7.tundKeh.kasv.TKeh.kasv.TKeh.kasv.T

Kolmapäev

Kolmapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundMatemaatikaEesti keelEesti keelKeh.kasv. TKeh.kasv. T
Matemaatika
Eesti keelGeograafiaVene keel
2.tundLoodusõpetus
Eesti keel

Eesti keelMatemaatikaLoodusõp.Eesti keelMatemaatika
Kunst
Ajalugu
3.tundMuusika
Loodusõp.
Inimeseõp.
Eesti keel
MatemaatikaVene keelVene keelBioloogia
Eesti keel
4.tundEesti keelInimeseõp.
Keh.kasv.MuusikaArvutiõp.Loodusõp.Inglise keel
Kirjandus
Füüsika
5.tundKeh.kasv.MuusikaKunst-tööõpInglise keelInglise keelInimeseõp.
FüüsikaKeemia
6.tundKeh.kasv.Inglise keelKirjandus Loodusõp.Ajalugu
Matemaatika
7.tundVene keelBioloogia

Neljapäev

Neljapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keel
Eesti keelMatemaatika
KunstInglise keel
Eesti keelMatemaatikaKeemia
2.tundEesti keelMatemaatika
Keh.kasv.
Eesti keelMatemaatika

Vene keel
GeograafiaKirjandus
Kunst
3.tundKunst-tööõp.
Kunst-tööõp.Matemaatika
Loodusõp.
Kirjandus
MatemaatikaVene keelKeh.kasv.PKeh.kasv.P
4.tundMudilaskoor
MudilaskoorMudilaskoor
Keh.kasv.PKeh.kasv.PInimeseõp.
Matemaatika
KeemiaAjalugu
5.tundLoodusõp.
Keh.kasv.PKeh.kasv.PLoodusõp.KunstVene keelMatemaatika
6.tundKeh.kasv. PKeh.kasv. P
FüüsikaInglise keel
7.tundKeh.kasv.PKeh.kasv.PAjaluguGeograafia

Reede

Reede1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundMatemaatika
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Inglise keelTööõpetus T/PTööõpetus T/P
2.tundEesti keelMatemaatika
Matemaatika
InimeseõpMatemaatika
Vene keelMatemaatikaTööõpetus T/PKirjandus
3.tundMuusikaLoodusõp.Arvutiõp.TööõpetusT/P
TööõpetusT/PEesti keel

Vene keel

Inglise keel
Matemaatika
4.tund.MuusikaTööõpetusT/PTööõpetus T/PKirjandus

Karjääriõp.
MatemaatikaInglise keel
5.tundInglise keelMatemaatikaTööõpetus T/PTööõpetus T/PMuusika
Ühiskonnaõp.
6.tundInglise keelTööõpetus T/PTööõpetus T/P
7.tund