Risti Kooli tunniplaan 2021/2022 õ.-a.

Kinnitatud: Dir.kk.nr 2-2/4 (14.09.2021)

Esmaspäev

1.KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelLoodusõp.InformaatikaEesti keelÜhiskonnaõp.Inglise keelVene keelMatemaatikaGeograafia
Eesti keel
2.tundEesti keelEesti keelEesti keelInformaatikaEesti keelEesti keelLoodusõpInglise keelBioloogia
Matemaatika
3.tundMatemaatikaEesti keelMatemaatikaInglise keelMatemaatikaAjaluguInformaatikaGeograafia
Eesti keelVene keel
4.tundLoodusõp.MatemaatikaKunst/
tööõpetus
UjumineKirjandusMatemaatikaMatemaatikaInformaatikaVene keelKeemia
5.tundMuusikaInglise keelUjumineInformaatikaVene keelEesti keelBioloogiaMatemaatikaAjalugu
6.tundUjumineKeh.kasv TLoodusõp.AjaluguVene keelFüüsikaGeograafia
7.tundInglise keel
AjaluguKeh.kasv T

Teisipäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundMuusikaMatemaatikaEesti keelMatemaatikaAjaluguInglise keel
MatemaatikaEesti keelGeograafiaVene keel
2.tundMatemaatikaLoodusõp.Inglise keelEesti keelLoodusõp.MatemaatikaAjaluguMatemaatikaEesti keelInglise keel
3.tundEesti keelKeh.kasvKunst/
tööõp.
Inglise keelEesti keelLoodusõp.Vene keel
AjaluguMatemaatikaBioloogia
4.tundKeh.kasvEesti keelMuusikaMuusikaMatemaatikaEesti keelEesti keelKarjääriõp.Vene keel
Geograafia
5.tundKunst/
tööõp.
Keh.kasvInglise keel
MuusikaLoodusõp.KirjandusInglise keelMatemaatika
6.tundInformaatikaInimeseõp.
Inglise keelInimeseõp.
Füüsika
7.tundKeh.kasv. T
Keh.kasv. TKeh.kasv. T

Kolmapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundMatemaatika
Keh.kasvInglise keelInglise keelLoodusõp.KunstKunstEesti keelInglise keelMatemaatika
2.tundMuusika
Muusika
.
Keh.kasvKoduluguInglise keelKirjandusEesti keelVene keel
BioloogiaKunst
3.tundEesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Eesti keelMatemaatikaKeh.kasvKeh.kasv. T/PKeh.kasv. T/PAjaluguInglise keel
4.tundEesti keel
Matemaatika
Eesti keelMatemaatikaKeh.kasvMatemaatikaLoodusõp.KirjandusMatemaatika
Ühiskonnaõp-
5.tund. Loodusõp.Loodusõp.Keh.kasvEesti keelInglise keelMatemaatika
KeemiaBioloogia
6.tundMuusika
.
Keh.kasvKeh.kasv.PKeh.kasv.PKirjandusFüüsika
7.tundKeh.kasv. T/PKeh.kasv. T/P

Neljapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keel KunstMatemaatikaEesti keelVene keelÜhiskonnaõp.Matemaatika
2.tundMatemaatikaEesti keel
MatemaatikaMatemaatikaEesti keel
Vene keelMatemaatikaKunstKeemiaVene keel
3.tundKunst ja tööõp.MatemaatikaKunst ja tööõp.Loodusõp.Inglise keel
Loodusõp.KirjandusMatemaatikaMuusikaAjalugu
4.tundLoodusõp.Inimeseõp.Loodusõp.Inimeseõp.MatemaatikaInglise keelVene keelLoodusõp.AjaluguEesti keel
5.tundKunst ja tööõp.Keh.kasvMuusikaAjaluguMatemaatikaInglise keelKunstKirjandus
6.tundKeh.kasv PTehnoloogiaMuusikaMatemaatikaKirjandusInglise keel
7.tundTehnoloogiaMuusikaKeh.kasv PKeh.kasv P

Reede

1.KLASS2.KLASS3.KLASS4.KLASS5.KLASS6.VÄIKE-KLASS6.KLASS7.KLASS8.KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelKeh. kasv.Eesti keel
Tööõpetus T/P
Eesti keelMatemaatika
Inglise keelLoodusõp. Matemaatika
Klassij.t.
2.tundKeh. kasv.Eesti keelEesti keel
.
Tööõpetus T/P
KirjandusEesti keelMatemaatikaInimeseõp.Inglise keelMuusika
3.tundKunst ja tööõp.Matemaatika
MuusikaMatemaatika
Inglise keelInimeseõp.Tööõpetus T/P
Tööõpetus T/P
FüüsikaEesti keel
4.tundKunst ja tööõp.Kunst ja tööõp.Matemaatika
Eesti keelMatemaatikaVene keelTööõpetus T/P
Tööõpetus T/P
Vene keelKirjandus
5.tundInimeseõp.KunstTööõpetus T/P
KirjandusKirjandusTööõpetus T/P
Matemaatika
6.tundTööõpetus T/PTööõpetus T/P
Keemia
7.tundTööõpetus T/P