Risti Kooli tunniplaan 2018/2019

Kinnitatud: Dir.kk.nr 51/4-18, 01.09.2019

Esmaspäev

Esmaspäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelMatemaatika
Kunst
BioloogiaInglise keel
2.tundMatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika
Matemaatika
Vene keelLoodusõp.Eesti keel
Kunst
3.tundKeh.kasv.Loodusõp.Inglise keelLoodusõp.Inglise keelLoodusõp.Matemaatika
KunstEesti keel
4.tundMuusikaKeh.kasv.Loodusõp.Inimeseõp.Kunst
Loodusõp.Vene keelInimeseõp.Matemaatika
5.tundKeh. kasv. Inglise keelAjaluguEesti keel
Inimeseõp.
Inglise keel
Bioloogia
6.tundKeh.kasv. PKeh.kasv. PAjaluguKirjandusMatemaatikaGeograafia
7.tundAjaluguKeh.kasv. PKeh.kasv. P

Teisipäev

Teisipäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keel
Eesti keelLoodusõp.Vene keelAjaluguMatemaatikaEesti keel
2.tundMatemaatikaEesti keelMatemaatika
Matemaatika
Inglise keelAjalugu
MatemaatikaKeemia
Kirjandus
3.tundKunst-tööõp.
MatemaatikaInimeseõp.MuusikaMatemaatikaKunstInglise keel
KirjandusKeemia
4.tund Loodusõp.MuusikaInglise keelÜhiskonnaõp.Eesti keelLoodusõp.AjaluguFüüsika
5.tundKunst-tööõp.Keh.kasv.KoduluguEesti keelMatemaatika
MuusikaGeograafiaAjalugu
6.tundKeh. kasv.Kirjandus
Inglise keel
BioloogiaVene keelMatemaatika
7.tundInimeseõp.BioloogiaVene keel

Kolmapäev

Kolmapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelMatemaatikaInfo-tehnoloogiaInglise keelInglise keelKeh. kasv. T
GeograafiaEesti keelMatemaatika
2.tundEesti keel
Muusika

Eesti keelMatemaatikaMatemaatikaEesti keelInfo-tehnoloogia
Keemia
Inglise keel
3.tundMatemaatika
Eesti keel
Inglise keel
Eesti keel
Info-tehnoloogiaLoodusõp.Vene keelMatemaatika
Eesti keel
4.tundLoodusõp.Eesti keel
MatemaatikaEesti keelLoodusõp..Info-tehnoloogiaMatemaatika
Kirjandus
Ühiskonnaõp.
5.tundKunst-tööõpKunst-tööõpKunst-tööõpKeh.kasv. TKeh. kasv. TVene keelEesti keel
Vene keelFüüsika
6.tundMuusikaKeh.kasv. TKeh. kasv. TMatemaatikaKirjandusInglise keel
Geograafia
7.tundInglise keelKeh. kasv. TKeh. kasv. TKeh. kasv. T

Neljapäev

Neljapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keel
Eesti keelKeh. kasv. TKeh. kasv. TEesti keel
Inglise keelMatemaatikaBioloogia
2.tundEesti keelEesti keel
MatemaatikaMatemaatikaEesti keel
Keh. kasv. T
MatemaatikaAjaluguKeemia
3.tundMatemaatikaMatemaatikaInglise keel
Kunst
Kirjandus
Keh. kasv. PKeh. kasv. PFüüsikaVene keel
4.tundLoodusõp.Kunst-tööõp.Loodusõp.MuusikaMatemaatikaInglise keelEesti keel
Keh.kasv. PKeh. kasv. P
5.tundKunst-tööõp.Inimeseõp.Kunst-tööõp.
Keh.kasv. PKeh.kasv.PMatemaatikaVene keelVene keelKirjandus
6.tundMudilaskoorMudilaskoorMudilaskoorKeh. kasv. PKeh. kasv. PKirjandusKarjääriõp.
Inglise keelMatemaatika
7.tundKeh.kasv.PKeh.kasv.P/TKeh. kasv. TKeh. kasv. T

Reede

Reede1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelMatemaatika
Eesti keel
Eesti keel
MuusikaTööõpetus T/P
Tööõpetus T/PGeograafiaMatemaatika
2.tundMuusikaKeh. kasv.
Eesti keel
Loodusõp.Matemaatika
Tööõpetus T/PTööõpetus T/PMuusikaInglise keel
3.tundKeh. kasv.MuusikaKunst-tööõp.TööõpetusT/P
TööõpetusT/PKirjandus
Inglise keel
FüüsikaMuusika
4.tund.Keh. kasv.TööõpetusT/PTööõpetus T/PMuusika
MatemaatikaÜhiskonnaõp.Ajalugu
5.tundEesti keelMatemaatikaTööõpetus T/P
Vene keel
6.tundInglise keelTööõpetus T/PTööõpetus T/P
7.tund