Risti Kooli tunniplaan 2021/2022 õ.-a.

Kinnitatud: Dir.kk.nr 2-2/4 (14.09.2021)

Esmaspäev

1.KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelMatemaatikaKeh.kasv.Keh.kasv. P/TInglise keel
BioloogiaKeemia
2.tundEesti keelKunst ja tööõp.MatemaatikaMatemaatika
Ühiskonnaõp.Eesti keelMatemaatika
Informaatika.Eesti keel

Geograafia
3.tundLoodusõp.MatemaatikaInimeseõp.Inglise keelKeh.kasv. P/TLoodusõpInglise keelEesti keelGeograafia
Matemaatika
4.tundMatemaatikaLoodusõp.InformaatikaLoodusõpLoodusõp.
Inimeseõp.Eesti keelMatemaatikaInglise keelKeh.kasv. P/T
5.tundMuusikaInglise keelKeh.kasv. P/TEesti keelInglise keelLoodusõpGeograafia
MatemaatikaInglise keel
6.tundMuusikaMatemaatikaVene keelAjaluguFüüsikaKirjandus
7.tundAjaluguMuusikaKeh.kasv. P/TVene keel

Teisipäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundKeh.kasv. Eesti keelMuusikaMuusikaMatemaatikaVene keelAjaluguKarjääriõpetusVene keelBioloogia
2.tundMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika
Keh.kasv. T/PInformaatika
KirjandusVene keelAjaluguBioloogiaMatemaatika
3.tundMuusikaMuusikaKeh.kasvInglise keelAjaluguLoodusõp.InformaatikaVene keel
GeograafiaEesti keel
4.tundEesti keelKeh.kasvEesti keelInformaatikaInglise keel
AjaluguMatemaatikaKirjandusInglise keelGeograafia
5.tundEesti keelEesti keelMatemaatikaMuusikaMatemaatikaEesti keelInglise keel
MatemaatikaKeh.kasv. T/P

6.tundInimeseõp.
Keh.kasv. T/PEesti keelInimeseõp.
MatemaatikaKirjandusÜhiskonnaõp.
7.tund

Kolmapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelLoodusõp.MatemaatikaKunstInglise keel
2.tundMatemaatika

Keh.kasv.
MatemaatikaInglise keelKirjandusKirjandusMatemaatikaBioloogiaAjalugu
Ajalugu
3.tundEesti keel
Matemaatika.Kunst ja tööõp.
MatemaatikaLoodusõp.KunstKunstKeh.kasv. T/PKeemiaEesti keel
4.tundMuusikaInimeseõp.Loodusõp.Keh.kasv. T/PInglise keelLoodusõp.Eesti keelKunstMatemaatika
Vene keel
5.tundKunst ja tööõp.Keh.kasv. MatemaatikaVene keelMuusikaVene keel
Eesti keelBioloogia
6.tundMuusikaMatemaatikaInglise keelKirjandusMatemaatika
7.tundVene keelÜhiskonnaõp.

Neljapäev

1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6.VÄIKE-KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelMatemaatikaInglise keelTehnoloogiaInglise keelLoodusõpKeh.kasv.T/PFüüsika
2.tundMatemaatikaEesti keel
MatemaatikaEesti keel Eesti keel
TehnoloogiaMatemaatikaKeh.kasv.T/PKeemiaInglise keel
3.tundKunst ja tööõp.MatemaatikaKunst ja tööõp.Eesti keel Kunst.
Inglise keelEesti keelMatemaatikaMuusikaVene keel
4.tundLoodusõp.Kunst ja tööõp.Loodusõp.Loodusõp.MatemaatikaKeh.kasv.Keh.kasv.T/PEesti keel AjaluguAjalugu
5.tundInglise keelKunstKeh.kasv.T/PMatemaatikaKirjandusInglise keelFüüsikaKunst
6.tundMuusikaKirjandusVene keelMatemaatika
7.tund

Reede

1.KLASS2.KLASS3.KLASS4.KLASS5.KLASS6.VÄIKE-KLASS6.KLASS7.KLASS8.KLASS9.KLASS
1.tundKeh. kasv.Loodusõp.Inglise keelTööõpetus T/P
Eesti keelInglise keelMatemaatika

Loodusõp. Inglise keelMuusika
2.tundEesti keelMatemaatika
Keh.kasv.Tööõpetus T/P
KirjandusMatemaatika
Loodusõp.Vene keel
Inimeseõp.Matemaatika
3.tundKunst ja tööõp.Keh. kasv.Eesti keel
KoduluguMatemaatika
Eesti keelTööõpetus T/P
Tööõpetus T/P
Vene keel
Eesti keel
4.tundKunst ja tööõp.Eesti keelKunst ja tööõp.Eesti keel
Inglise keelAjaluguTööõpetus T/P
Tööõpetus T/P
MatemaatikaKirjandus
5.tundTööõpetus T/P
Vene keelKirjandusInimeseõp.Tööõpetus T/P
Füüsika
6.tundTööõpetus T/PMatemaatika
Tööõpetus T/P
Keemia
7.tundTööõpetus T/P