Risti Kooli tunniplaan 2020/2021 õ.-a.

Kinnitatud: Dir.kk.nr 16/4-18

Esmaspäev

Esmaspäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9.KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelEesti keelVene keelMatemaatika

KunstBioloogia
2.tundEesti keelMatemaatikaMatemaatikaMatemaatika
KunstEesti keelLoodusõp.Matemaatika

Inglise keel
3.tundMatemaatikaLoodusõp.Loodusõp.Inglise keelMatemaatikaKunstGeograafiaInglise keelEesti keel
4.tundKeh.kasv.Kunst ja tööõp.Inglise keelInimeseõp.Informaatika

Inglise keelEesti keelFüüsikaKunst
5.tundKunst ja tööõp.Keh. kasv. InformaatikaMuusikaLoodusõp.Matemaatika
Kunst
Eesti keel
Vene keel
6.tundMuusikaKoduluguÜhiskonnaõp.AjaluguMatemaatikaKeh.kasv. PKeh.kasv. P
7.tundKeh.kasv. PKeh.kasv. PMuusikaAjaluguEesti keel/ VG

Teisipäev

Teisipäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelKeh.kasvEesti keelAjaluguEesti keelInglise keel
KeemiaMatemaatika
2.tundEesti keelEesti keelEesti keel
Matemaatika
Eesti keel
Matemaatika
AjaluguInglise keel
Keemia
3.tundMatemaatikaMatemaatikaMatemaatikaLoodusõp.MatemaatikaAjalugu
Bioloogia
Eesti keelVene keel
4.tundKunst ja tööõp.Kunst ja tööõp.
Kunst ja tööõp.Inglise keelKirjandusInglise keelInformaatikaGeograafiaFüüsika
5.tundMudilaskoorMudilaskoorMudilaskoorMudilaskoorInglise keel
InformaatikaMatemaatika
BioloogiaInglise keel

6.tundKeh.kasv. TKeh.kasv. TInimeseõpetus
KarjääriõpetusMatemaatikaAjalugu
7.tundKeh.kasv. TKeh.kasv. TKeh.kasv. TVene keelGeograafia

Kolmapäev

Kolmapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelMatemaatikaEesti keelLoodusõp.Vene keelMatemaatikaKeh.kasv. TKeh.kasv. T
2.tundKeh.kasv.
Matemaatika

Inglise keelKunstMatemaatikaEesti keelInglise keelMuusika

Keemia
3.tundLoodusõp.
Loodusõp.Eesti keel
MatemaatikaInglise keelLoodusõp.Eesti keelAjaluguMatemaatika
4.tundMuusikaKunst ja tööõp.Inimeseõp.Keh.kasv. TMuusikaMatemaatikaVene keel
GeograafiaEesti keel
5.tundKeh.kasv.Eesti keelInglise keelMuusika
KeemiaMatemaatika
6.tundMuusikaKeh. kasv. TKeh. kasv. TKeh.kasv. TMatemaatikaAjalugu
7.tundÜhiskonnaõp.Bioloogia

Neljapäev

Neljapäev1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelKeh.kasv.Eesti keelInglise keelLoodusõp.KirjandusVene keelMatemaatika
2.tundMatemaatikaEesti keel
Eesti keelMatemaatikaEesti keel
Loodusõp.MatemaatikaInimeseõpVene keel
3.tundMuusikaMatemaatikaEesti keelInglise keel
Matemaatika
Eesti keelVene keelKeh. kasv. T/PKeh. kasv. T/P
4.tundMuusikaLoodusõp.Keh. kasv. P/TKeh.kasv.PMatemaatikaLoodusõp.KirjandusÜhiskonnaõp.
5.tundKunst ja tööõp.Keh.kasv. P
Keh.kasv.PKirjandusInglise keelFüüsikaGeograafia
6.tundKunst ja tööõp.Keh.kasv.PKeh.kasv.PAjaluguKirjandus
7.tundKeh.kasv.PKeh.kasv.PBioloogiaInglise keel

Reede

Reede1. KLASS2. KLASS3. KLASS4. KLASS5. KLASS6. KLASS7. KLASS8. KLASS9. KLASS
1.tundEesti keelEesti keelEesti keelEesti keel
TööõpetusTööõpetus T/P

Kirjandus
Vene keelMatemaatika
2.tundMatemaatikaMatemaatika
MatemaatikaLoodusõp.Tööõpetus
Tööõpetus T/P
Vene keel
Matemaatika
Eesti keel
3.tundLoodusõp.Inimeseõp.Keh.kasv.
TööõpetusMatemaatika
Vene keelTööõpetus
KirjandusMuusika
4.tundKunst ja tööõp..Keh. kasv.MuusikaTööõpetusInglise keelKirjandusTööõpetusInglise keelFüüsika
5.tundInglise keelMuusikaKirjandusMatemaatikaInimeseõp.TööõpetusTööõpetus
6.tundTööõpetusKirjandus
7.tund