Kooli töötajate kontaktandmed

Monika De Oliveira

Amet: Abiõpetaja-tugiisik

Kontakt:  monsadeo@gmail.com

Tõnu Kairo

Amet: IT-hooldusspetsialist

Kontakt: 

Jaana Kalmu

Amet: Pikapäevarühma õpetaja

Kontakt: jaana.kalmu@gmail.com

Tatjana Kuuse

Amet: Kokk-toitlustaja

Pille Laide

Amet: Koolitädi

Kaia Liiva

Amet: Koolitädi

Tiina Sildre

Amet: Logopeed

Kontakt: sildretiina@gmail.com

Hilja Raud

Amet: Koolitädi

Tiia Taits

Amet: Õpiabi / Kooli raamatukogu

Kontakt: taits.tiia@gmail.com

Kait Vader

Amet: Haridustehnoloog

Kontakt: Kaitvader@gmail.com