Kooli juhtkond

Jüri Alter

Amet: Direktor

Õppeaine: Kunst

Telefon: 6081234

Kontakt: jyri.alter@gmail.com

Age Enni

Amet: Majandusjuhataja

Kontakt: age.enni@hotmail.com

Liina Kallas

Amet: Õppealajuhataja

Õppeaine: Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, karjääriõpetus

Kontakt: kallas.liina@gmail.com

Kaili Raudla

Amet: Lasteaia õppealajuhataja

Kontakt: kaili.raudla@gmail.com

Siiri Uusküla

Amet: Huvijuht

Õppeaine: Tüdrukute kehaline kasvatus, kodundus ja käsitöö

Telefon: 6081233

Kontakt: siiri.uuskula@gmail.com

Õpetajad

Ott Aunver

Õppeaine: Poiste kehaline kasvatus

Kontakt:  ottaunver@gmail.com

Marge Eenpuu

Õppeaine: 1. ja 2. liitklassi õpetaja (Pakri saarel)

Kontakt: marge007@hot.ee

Pille Heinleht

Õppeaine: Klassiõpetaja, kehaline kasvatus

Klassijuhataja: 1.klass

Kontakt: pheinleht@gmail.com

Jaana Kalmu

Klassijuhataja: 9.klass

Kontakt: jaana.kalmu@gmail.com

Krista Kohtla

Õppeaine: Inglise keel, vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Klassijuhataja: 5.klass

Kontakt: kohtla.krista@gmail.com

Marge Matson

Õppeaine: Klassiõpetaja, muusika

Klassijuhataja: 2.klass

Kontakt: margem6@gmail.com

Liia Põhjakas

Õppeaine: Klassiõpetaja, kodulugu, inglise keel

Klassijuhataja: 3.klass

Kontakt: liia.pohjakas@gmail.com

Maria Rohtaas

Õppeaine: Muusika, vene keel, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 6.klass

Kontakt: maria012@hot.ee

Ando Roos

Õppeaine: Tehnoloogia

Kontakt: ando.roos@mail.ee

Imbi Roos

Õppeaine: Ajalugu

Kontakt: roos.imbi@gmail.com

Tiia Taits

Õppeaine: Klassiõpetaja

Klassijuhataja: 4.klass

Kontakt: taits.tiia@gmail.com

Margot Teinemaa

Õppeaine: Eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus

Klassijuhataja: 8.klass

Kontakt: margot.teinemaa@gmail.com

Kait Vader

Õppeaine: Infotehnoloogia

Kontakt: Kaitvader@gmail.com

Maire Ülevärva

Õppeaine: Matemaatika, füüsika, inimeseõpetus

Klassijuhataja: 7.klass

Kontakt: ulevarva.maire@gmail.com