Kooli ja lasteaia juhtkond

Jüri Alter

Amet: Direktor

Õppeaine: Kunst

Telefon: 6081234

Kontakt: jyri.alter@gmail.com

Age Enni

Amet: Majandusjuhataja

Kontakt: age.enni@hotmail.com

Liina Kallas

Amet: Õppealajuhataja

Õppeaine: Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, karjääriõpetus

Kontakt: kallas.liina@gmail.com

Kaili Raudla

Amet: Lasteaia õppealajuhataja

Kontakt: kaili.raudla@gmail.com

Siiri Uusküla

Amet: Huvijuht

Õppeaine: Tüdrukute kehaline kasvatus, kodundus ja käsitöö

Telefon: 6081233

Kontakt: siiri.uuskula@gmail.com