Kooli juhtkond

Jüri Alter

Jüri Alter

Amet: Direktor

Õppeaine: Kunst

Telefon: 6081234

Kontakt: jyri.alter@gmail.com

Siiri Uusküla

Amet: Huvijuht

Õppeaine: Tüdrukute kehaline kasvatus, kodundus ja käsitöö

Telefon: 6081233

Kontakt: siiri.uuskula@gmail.com

Õpetajad

Ott Aunver

Ott Aunver

Õppeaine: Poiste kehaline kasvatus

Kontakt:  ottaunver@gmail.com

Pille Heinleht

Pille Heinleht

Õppeaine: Klassiõpetaja

Klassijuhataja: 4.klass

Kontakt: pheinleht@gmail.com

Liina Kallas

Liina Kallas

Õppeaine: Loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, karjääriõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus

Klassijuhataja: 9.klass

Kontakt: helesinine70@gmail.com

Krista Kohtla

Krista Kohtla

Õppeaine: Inglise keel, vene keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kontakt: kohtla.krista@gmail.com

Maria Rohtaas

Õppeaine: Muusika, vene keel

Klassijuhataja: 5.klass

Kontakt: maria012@hot.ee

Liia Põhjakas

Liia Põhjakas

Õppeaine: Klassiõpetaja, kodulugu, muusika, inglise keel

Klassijuhataja: 2.klass

Kontakt: liia.pohjakas@gmail.com

Imbi Roos

Imbi Roos

Õppeaine: ajalugu

Kontakt: roos.imbi@gmail.com

Ando Roos

Ando Roos

Õppeaine: Tehnoloogia

Kontakt: ando.roos@mail.ee

Tiia Taits

Tiia Taits

Õppeaine: Klassiõpetaja

Klassijuhataja: 3.klass

Kontakt: taits.tiia@gmail.com

Margot Teinemaa

Õppeaine: Eesti keel

Klassijuhataja: 7.klass

Kontakt: margot.teinemaa@gmail.com

Maire Ülevärva

Maire Ülevärva

Õppeaine: Matemaatika, füüsika

Klassijuhataja: 6.klass

Kontakt: ulevarva.maire@gmail.com

Jaana Kalmu

Klassijuhataja: 8.klass

Kontakt: jaana.kalmu@gmail.com

Marge Matson

Klassiõpetaja: 1.klass

Kontakt: margem6@gmail.com