Risti Põhikooli 2016/2017 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        01.06.2017
Matemaatika (kirjalik)   07.06.2017
Valikeksamid (kirjalikud)       13.06.2017

Tasemetööd

2016/2017 õppeaastal toimuvad Risti Põhikooli tasemetööd alljärgnevatel aegadel:

3. klassi eesti keel (kirjalik) 10.05.2017 

3. klassi matemaatika (kirjalik) 16.05.2017

6. klassi eesti keel (kirjalik) 03.05.2017

6. klassi matemaatika (kirjalik) 09.05.2017

6. klassi muu õppeaine (kirjalik) 18.05.2017

Üleminekueksam

2016/2017 õppeaasta 8.klassi üleminekueksam (eesti keel kirjalik) toimub