Risti Kooli 2021/2022 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        30.05.2022
Matemaatika (kirjalik)   06.06.2022
Valikeksamid (kirjalikud)       14.06.2022

Tasemetööd

II kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele 

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a; 
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a; 
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a; 
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a; 
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a. 

III kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele 

 1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a; 
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a; 
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a; 
  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a; 
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a; 
  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a; 
  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a; 
  8) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a; 
  9) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.