Risti Põhikooli 2017/2018 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        01.06.2018
Matemaatika (kirjalik)   08.06.2018
Valikeksamid (kirjalikud)       13.06.2018

Tasemetööd

2017/2018 õppeaastal toimuvad Risti Põhikooli tasemetööd alljärgnevatel aegadel:

3. klassi eesti keel (kirjalik) 24.05.2018 

3. klassi matemaatika (kirjalik) 29.05.2018

6. klassi eesti keel (elektrooniline) 16.05.2018

6. klassi matemaatika (elektrooniline) 22.05.2018

Üleminekueksam

2017/2018 õppeaasta 8.klassi üleminekueksam (matemaatika) toimub