Risti Kooli 2018/2019 õppeaasta

Lõpueksamid

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)        03.06.2019
Matemaatika (kirjalik)   10.06.2019
Valikeksamid (kirjalikud)       13.06.2019

Tasemetööd

2018/2019 õppeaastal toimuvad Risti Kooli tasemetööd alljärgnevatel aegadel:

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles: 8. mai 2019.
  • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles: 14. mai 2019.
  • matemaatikas: 21. mai 2019.

Üleminekueksam

2018/2019 õppeaasta 8.klassi üleminekueksam (eesti keel) toimub 16.mail 2019