Ettevalmistudes osaliseks ja täielikuks distantsõppeks on loodud õpilastele koostöös vanamatega puuduolevad e-kooli kontod. Septembrikuu jooksul on toimunud IT-tarkvara ja arvutite üle kontrollimine, vajamineva tarkvara seadistamine ja avastatud puuduste kõrvaldamine. Samuti oleme septembris läbi viinud õpetajate tagasiside koosolekud nii koolis kui lasteaias, analüüsinud kevadist kaugõpet ja selle korraldust ning teinud ettevalmistused üle minemiseks osalisele või täielikule distantsõppele. Kooli ja/või lasteaia sulgemise ja kaugõppele viimise üle otsustab koolipidaja (vald) koostöös Terviseametiga vastavalt viiruse levikule ja ohutasemele.

Peamised infokanalid õppetöö korraldamisel kaugõppe ajal on:

 1. e-kool
 2. e-kirjad
 3. telefon

Kaugõppe läbiviimiseks peavad olemas olema nii õpilasel kui õpetajal järgmised e-vahendid:

 1. arvuti (soovitavalt laua- või sülearvuti)
 2. interneti püsiühendus
 3. e-kooli konto
 4. e-kirja konto
 5. kontod ja paroolid peamistesse e-õppe keskkondadesse
 6. kaamera/mikrofon (videotundide läbiviimiseks)

 

Õpetajate e-vahendite toimivust ja valmisolekut aitavad seadistada ja korras hoida kooli haridustehnoloog Kait Vader ja IT-spetsialt Siim Kalmu. Õpilaste e-vahendite valmisoleku kohustub tagama lapsevanem, vajadusel saab lapsevanem konsulteerida kooli haridustehnoloogi või IT-spetsialistiga.

Kaugõppe läbiviimiseks on kasutusel erinevates kooliastmetes erinevad e-platvormid ja keskkonnad. Nende sobivust ja õppetööks vajalikkust hindab õpetaja. Kevadisele kaugõppe kogemusele tuginedes püüame õppetöös vältida liiga paljude erinevate keskkondade samaaegset kasutamist. Õppetöös vahelduse loomiseks on õpetajal õigus pikema perioodi vältel e-keskkondasid vahetada või uusi platvorme kasutusele võtta. Võimalusel kasutatakse sisselogimisel juba olemasolevaid kontosid.

Peamised e-õppe keskkonnad:

 1. Opiq
 2. Quizlet
 3. Quizziz
 4. E-tund
 5. Liveworksheets
 6. Pinterest (kunstiõpetus)
 7. 99 Math
 8. Learning Apps
 9. E-koolikott
 10. Taskutark
 11. Youtube