Entries by Krista Kohtla

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: – eripedagoog (1,0 ametikohaga), – logopeed (1,0 ametikohaga), Nõutav erialane haridus või selle omandamine. Tööleasumise aeg on 01.09.2020. Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 26.08.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com

Risti Kooli töökuulutus

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: – eripedagoog (1,0 ametikohaga), – logopeed (1,0 ametikohaga), – sotsiaalpedagoog (1,0 ametikohaga), – lasteaia õppealajuhataja (0,5 ametikohaga). Nõutav erialane haridus või selle omandamine. Tööleasumise aeg on 24.08.2020. Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 22.05.2020 e-aadressil:  ristikool@gmail.com

Risti kooli teatis 13.03.2020

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ja Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldusele on koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Risti Kool alates esmaspäevast, 16. märtsist kuni olukorra normaliseerumiseni suletud. Õppetöö jätkub distantsõppe-koduõppe vormis. Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringe ega treeninguid. Õpetajad käivad koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas. Peatatud on ka valla huvikoolide, raamatukogude jm huviasutuste töö. Õpetajad saadavad õpilastele õppeülesandeid […]

Uuest aastast muutub lasteaia osalustasu

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 27. detsember 2018 määrusele nr 40 “Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes” tõuseb meie lasteaias lapsevanema poolt makstav osalustasu määr alates 01.01.2020.a. viie euro võrra. Samuti on ette planeeritud, et  järgneva kolme aasta jooksul tõuseb osalustasu määr igal aastal viie euro võrra.    Perioodil 01.01.-31.12.2020.a. on osalustasu määr Risti Kooli lasteaias […]

KIK projekt „Loodus Kuubis!“

Risti Kooli õpilased osalesid septembris ja oktoobris 2019 KIK projekti „ Loodus kuubis!” raames erinevates keskkonnaharidusprogrammides. Risti Kooli lasteaia „Mürakarude“ rühm sai uudistamas käia Kuristu talu tegemisi, teha tutvust sealsete loomadega ja osa saada leivateost. I klassi õpilased osalesid Silma Õpikoja õppeprogrammis „ Kalamaimud ja puruvanad“. II, III ja IV klassi õpilased osalesid Nõmme Loodusmaja […]

Risti Kooli lastevanemate üldkoosolek

Toimub 25.09.2019.a. algusega kell 18.00 muusikaklassis  Koosoleku päevakord: 2018/2019 õppeaasta kokkuvõte. Lastevanemate rahuloluküsitluse (mai,2019) kokkuvõte. Õpilaste rahuloluküsitluse (mai, 2019) kokkuvõte. Uue 2019/2020 õppeaasta tegevused. Jooksvad küsimused. Peale üldkoosolekut järgneb klasside lastevanemate koosolekud.